Har hen tänkt på att bli lärare eller lärarinna?

Bild: HBL

Svenskan och tyskan är nära besläktade men när det gäller språklig jämställdhetspolitik går de åt olika håll. Svenskan förenklar genusreglerna, tyskan gör dem mera komplicerade.

I skolan lärde vi oss att varje språk har sina egna regler. Grammatiken var en en gång för alla fastslagen norm för hur ett språk ska se ut och hur det ska låta. Den som avvek från normen och br...