Har försvarsministern riksdagens förtroende?

Enligt medieuppgifter har försvarsministern kallat två högaktade sakkunniga ”grundlagstalibaner”.

Enligt medieuppgifter har försvarsministern kallat två högaktade sakkunniga (professorer) "grundlagstalibaner" ("Puhun perustuslakitalebaneista", Helsingin Sanomat 15.2). Det torde vara uppenbart att ministern använde ordet med avsikt att förnedra.

Riksdagens grundlagsutskott hör de nämnda experterna regelbundet. Därför är det självklart att ministerns handling förnedrar även riksdagen. I strafflagen stadgas att den som förnedrar någon "ska för ärekränkning dömas till böter" (kapitel 24, paragraf 9).

Tre frågor: Har försvarsministern fortfarande riksdagens förtroende? Har ministern statsministerns förtroende? Har ministern republikens presidents förtroende?

Tapio Kuosma juris licentiat, Esbo

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39