Har försäljarna ingen moral?

Då samhällets strukturer och behov förändras koncentreras handeln och servicen i allt högre grad till stora shoppingcenter. Det har skapat en märklig "sekundärmarknad", i synnerhet i de större städerna. Affärslokaler på gatunivå töms slutgiltigt då kunderna försvinner till shoppingparadisen, som det hela tiden byggs fler av. Om kvartersaffärslokalerna ägs av fastighetsbolaget, pressas vederlaget för bostadslägenheterna uppåt då affärslokalerna står tomma. Om affärslokalerna däremot är i aktieägarnas besittning, alltså i näringsidkarens eller hyresvärdens ägo, och verksamheten i affärslokalerna blir olönsam, verkar det allt oftare gå så att man inte hittar någon som helst företagare som vill vara hyresgäst.

Då en sådan här lokal, som inte duger för någon verksamhet alls, inte heller går att sälja står aktieägaren inför en oöverkomlig situation. Bolagsvederlag borde betalas i all oändlighet, men man hittar ingen användning för lokalen och den ger ingen inkomst. Allt fler affärslokaler står tomma också på ställen som tidigare betraktades som fördelaktiga.

Vidare har den här sortens affärslokaler numera börjat få "köpare". Och tämligen ofta är det lokalens ägare som vaskar fram en dylik insolvent köpare, för att ägaren vill bli av med sin fortlöpande betalningsskyldighet som annars aldrig skulle ta slut. De här affärerna är ofta konstgjorda uppgörelser, vars juridiska form inte motsvarar uppgörelsens verkliga innehåll eller syfte. Då den nya aktieägaren till en affärslokal som stått tom i åratal inte inleder någon verksamhet, inte hittar några hyresgäster och inte heller betalar vederlag – åtminstone inte för någon längre tid – är den rättsliga bedömningen inte svår att göra.

I de här situationerna har inte lagens föreskrifter om besittningstagande heller någon betydelse, för om styrelsen tar lokalen i bolagets besittning, borde styrelsen utan dröjsmål hyra ut lokalen till en lämplig hyresgäst för en skälig hyra under besittningstiden. Men vad gör man då det inte finns någon lämplig hyresgäst? Inte ens olämpliga hyresgäster står att finna!

Pekka Pinomaa, Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning