Här föds 100 000 griskultingar per år – dyngan forslas längre bort från sköra Östersjön i nytt projekt

Spillning från grisarna på Heikkilä gård i Rusko processas och transporteras till en gård i Humppila inom ramen för ett treårigt projekt som John Nurminens stiftelse driver. Bild: Mikael Piippo/SPT

John Nurminens stiftelse försöker råda bot på Östersjöns övergödning genom ett treårigt projekt som går ut på att transportera fosfor från gårdar i sydvästra Finland till andra delar av landet.

På Heikkilä gård i kommunen Rusko norr om Åbo är kampen mot Östersjöns övergödning i full gång. En grävmaskin lyfter torr dynga från en rund bassäng på gården och lastar spillningen på en långtradare....