Har flykten från Helsingfors börjat?

Har stigande bostadspriser lett till att Helsingfors inte längre är lika attraktivt för bostadsköparna? En sådan utveckling har redan drabbat många andra storstäder. Bild: Karl Vilhjálmsson

Utflyttning drabbar städer som Stockholm, London, Paris och New York. Har utvecklingen nått också Helsingfors?

Allt fler helsingforsare väljer Vanda framför sin hemstad när de ska flytta (HBL 12.9). Skillnaden mellan utflyttade och inflyttade mellan de båda städerna är på rekordnivå till Vandas fördel. Också Esbo lockar helsingforsarna.

Förändringen kan dateras till det senaste året.

Ännu under första halvan av 2018 var flyttnettot – skillnaden mellan inflyttning och utflyttning inom Finland – större i Helsingfors. Under årets första sex månader körde Esbo och Vanda sedan förbi huvudstaden. Flyttnettot sjönk samtidigt i Helsingfors.

Följden är att Esbo och Vanda växer kraftigt medan Helsingfors bromsar in. I Helsingfors är det invandringen som framför allt står för tillväxten.

Ett år är en alltför kort tid för att dra entydiga slutsatser. Det handlar om svaga signaler och dessutom växer Helsingfors befolkning fortfarande trots att den kraftigaste tillväxten bedarrat.

Att befolkningen i flera andra stora städer i västvärlden krymper gör ändå den senaste utvecklingen i Helsingfors intressant.

I somras publicerade Svenska Dagbladet sin artikelserie Flykten från Stockholm. Artiklarna i serien tar fasta på att fler väljer att flytta ut från Stockholms län – för första gången på 15 år har regionen ett negativt flyttnetto. Stockholms stad har haft ett sådant redan en längre tid.

De flesta flyttarna i området söker sig ändå inte långt bort. Runt sju av tio av dem som lämnade Stockholms stad mellan åren 2009 och 2018 flyttade till någon annan kommun inom Stockholms län, visar SvD:s kartläggning.

"Stockholms stad förblir för många attraktiv med jobb, nöje och allt storstaden kan erbjuda", säger sociologen Apostolis Papakostas, professor i sociologi vid Södertörns högskola, till SvD. Men allt fler väljer att flytta ut till kranskommuner med goda kommunikationer till Stockholms stad.

Flyttnettot, skillnaden mellan antalet inflyttade och utflyttade inom Finland, sjönk till cirka 800 i Helsingfors under första halvåret i år. Under samma period i fjol var flyttnettot betydligt större, cirka 2 200 personer.

Esbo ökade däremot med hela 1 600 personer tack vare flyttrörelsen inom Finland. Också Vanda ökade här mer än Helsingfors, med cirka 1 350 personer.

Skillnaden mellan Helsingfors och de två övriga städerna accentueras av att Helsingfors har betydligt fler invånare. Relativt växer därför Esbo och Vanda betydligt mer än huvudstaden.

Källa: Statistikcentralen

I USA visar New York, Los Angeles och Chicago upp negativa flyttsiffror.

För första gången på decennier är siffrorna negativa samtidigt för USA:s två största storstadsområden New York och Los Angeles, skriver The Atlantic.

Financial Times skrev i augusti om bloggen "Paris, je te quitte" (Paris, jag lämnar dig) där skribenterna skriver om tiden efter Parislivet och flytten ut ur storstaden. Befolkningen i centrala Paris har minskat under så gott som hela det här decenniet och utvecklingen spås fortsätta under de närmaste åren.

Också London förlorar invånare till resten av landet. Londonbefolkningen växer fortfarande tack vare invandring och fler födda än döda.

Utflyttningen i storstäderna förklaras vanligen med de stigande bostadspriserna. Allt fler inser att de inte har en chans att bo i en större lägenhet i innerstaden eller dess närhet. Genom att flytta ut får man fler kvadratmetrar och behöver inte ta lika stora lån.

Helsingfors har haft en måttlig bostadsprisutveckling jämfört med till exempel Stockholm. I delar av Helsingfors har priserna ändå skjutit upp till en nivå som i praktiken utestänger många köpare från drömmen om det urbana boendet i de mest eftertraktade stadsdelarna.

Människan är ett anpassligt djur. Därför det inte överraskande om bostadsköparna också i Helsingforsregionen skiftar till drömmen om stadsboende med nära till naturen vid goda kommunikationer, varför inte i Esbo eller Vanda.

Tim Johansson Reporter

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning