Har du sett orangea petunior? Då har du troligtvis stött på en olaglig pirat-petunia

När orangefärgade petunior började dyka upp blev först finländska myndigheter misstänksamma. Petunior finns nämligen inte naturligt i orange och analyser visade mycket riktigt att genmodifiering låg bakom färgen.

Inom EU är det förbjudet att genmodifiera plantor utan tillstånd, på grund av risken för spridning i naturen.

Nu har det visat sig att en dansk distributör också sålt vidare fem förbjudna petuniasorter. Nu tvingas denne förstöra plantorna och förbjuds av danska myndigheter att sälja vidare sticklingar.

Distributören visste inte att petuniorna var olagligt förädlade och har varit hjälpsam under utredningen, så det kommer inte att bli fråga om böter. 

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning