Har du sett orangea petunior? Då har du troligtvis stött på en olaglig pirat-petunia

När orangefärgade petunior började dyka upp blev först finländska myndigheter misstänksamma. Petunior finns nämligen inte naturligt i orange och analyser visade mycket riktigt att genmodifiering låg bakom färgen.

Inom EU är det förbjudet att genmodifiera plantor utan tillstånd, på grund av risken för spridning i naturen.

Nu har det visat sig att en dansk distributör också sålt vidare fem förbjudna petuniasorter. Nu tvingas denne förstöra plantorna och förbjuds av danska myndigheter att sälja vidare sticklingar.

Distributören visste inte att petuniorna var olagligt förädlade och har varit hjälpsam under utredningen, så det kommer inte att bli fråga om böter.