Har du sett en tumlare?

En tumlare fotograferad i en djurpark i Holland 2012. Bild: EPA-arkiv

Miljöministeriet vill kartlägga den ytterst utrotningshotade tumlarens rörelser och antal i Östersjön. För det här syftet behövs ett system för att lyssna till ljuden av tumlarna.

Det är ytterst sällan som någon rapporteras ha sett en tumlare, som räknas till småvalarna. Men när de jagar och kommunicerar med varandra använder de ekolodning, som kan avlyssnas.

En arbetsgrupp vid Miljöministeriet, som utrett skyddet av tumlaren, föreslår att det byggs ett akustiskt nätverk för registrering av tumlarljud i Östersjön. Liknande anordningar användes i Östersjöstaternas gemensamma observationsprojekt. Då registrerades tumlarnas ekolodssignaler av 350 apparater, av vilka ett 40-tal fanns i finländska vatten.

Skyddet av tumlaren är tema för det internationella Ascoban-möte som inleddes i Helsingfors på tisdagen.

Tumlaren hör till småvalarna, och i Östersjön är den ytterst utrotningshotad. Man beräknar att det finns färre än 500 individer kvar.

Numera förekommer tumlaren bara i de danska sunden och i Kattegatt mellan Danmark och Sverige.

Tumlaren blir 1,5 meter lång och väger kring 50 kilo som fullvuxen.

De största hoten mot tumlaren är miljögifter, växande trafik och buller till havs samt att fastna i fisknät.

Ascobans, överenskommelsen om skydd av småvalar i Östersjön, Nordostatlanten, Irländska sjön och Nordsjön har undertecknats av Finland, Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Litauen, Nederländerna, Polen, Sverige och Storbritannien.

Krigstida bomber ett gissel

De största riskerna som tumlarna lever med är att fastna i fisknät, vattenföroreningar, tilltagande buller under vatten samt sjöfarten. Vid tumlarmötet behandlas också en mindre känd riskfaktor: olika typer av krigstida ammunition som ligger kvar på havsbotten. I Östersjön beräknas det ligga hundratusentals ton odetonerad ammunition, främst från andra världskriget, berättar experten Fabian Ritter på organisationen Whale and Dolphin Conservation.

– Det är ett verkligt stort problem, och ändå har det mer eller mindre förbigåtts tills nu. Det är synd för det är som en tidsinställd bomb.

Ammunitionen kan läcka ut gifter som tumlarna får i sig via födan. Om en projektil detonerar kan tumlare skadas illa av bullret och tryckvågen. Nedsatt hörsel kan vara ödesdigert för de här djuren.

WDC-organisationen efterlyser extra insatser av kuststaterna för att röja ammunitionen från havsbottnen.

– Havet utsätts ständigt för bullerförorening från många källor, till exempel fartygstrafik och militär verksamhet. Men det oljud som kommer från exploderande ammunition är plötsligt, vilket gör det ännu skadligare för den marina miljön, betonar Ritter.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning