Har du erfarenheter av privata äldreboenden?

Bild: Lehtikuva/Petri Hakosalo

Privatägda äldreboenden granskas stenhårt efter rapporter om vanvård och skötarbrist. HBL efterlyser läsarnas erfarenheter av vårdhem där allting inte har gått rätt till.

Har du haft en anhörig som inte har fått rätt vård på ett privatägt eller kommunalt äldreboende? Berätta gärna din historia för oss på HBL.

Skriv din berättelse här.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46