Här do­g Raheems son i attacken mot Sri Lankas muslimer

Brända butiker, sönderslagna hem och minst ett förlorat liv. Sri Lanka skakades av en våldsam vecka när landets muslimska minoritet attackerades av extremistiska buddhister. I sitt utbrända hem visar Raheem Samsudeen platsen där hans son dog.

Inifrån lågorna skickade 26-årige Abdul Basith, ett sista desperat Whatsapp-meddelande till sina vänner: "Hämta hjälp, annars dör jag".  

Fem dagar senare visar hans pappa Raheem Samsudeen vägen genom ruinerna av sitt hem. Det frasar under hans fötter när han trampar i förkolnat bråte och familjens krossade teservis. Han passerar det halvt dukade köksbordet, nu täckt av ett tjockt lager sot, innan han pekar mot ett hörn intill ett tvättställ. Plastbaljan som sonen försökte fylla med vatten ligger kvar på golvet.  

När bensinbomberna kastades in genom fönstret till deras hem i Digana flydde Raheem och hans fru genom en bakdörr, ovetandes om att två söner stannade kvar för att försöka rädda hemmet från lågorna. En av dem vårdas på sjukhus, Abdul dog.

– Här hittade vi honom. Han såg ut som vanligt för det var röken, inte elden, som dödade honom, säger han med tom blick.  

I Rahem Samsudeens utbrända hem syns fortfarande spåren av deras förstörda vardag. En bit ifrån det sotiga köksbordet hittades sonens kropp dagen efter branden. Omkring 200 hem och butiker attackerades av de buddistiska extremisterna. Bild: John Palm

Bild: Maija Hurme

Händelseutvecklingen började den 22 februari i Teldeniya, fem kilometer från Digana. Efter en trafikincident misshandlade fyra unga män en lastbilschaufför så svårt att han tio dagar senare avled. Chauffören visade sig tillhöra Sri Lankas buddistiska majoritetsbefolkning – singaleserna. De misstänkta männen var muslimer.  

Extremistiska buddister och singales-nationalister tog tillfället i akt och påbörjade en hatkampanj mot muslimer i sociala medier. Lastbilschaufförens begravning den 5 mars blev startskottet för de värsta våldsamheterna.  

Under två dagar drog en mobb fram genom Digana och dess förorter. Tjugofem moskéer och uppemot 200 hem och butiker tillhörande muslimer sattes i brand eller vandaliserades. Enligt obekräftade uppgifter ska även en deltagare i mobben ha dödats i en vedergällningsattack.

Men muslimerna i Digana-området är överens om en sak: det var inte deras singalesiska grannar som attackerade dem. Extremisterna – först ett par hundra och mot slutet cirka tusen personer – reste hit från andra delar av landet.  

Även om de måste ha haft stöd av ett mindre antal från lokalbefolkningen för att med sådan precision ge sig på muslimers fastigheter men skona deras singalesiska grannar.  

På sin terrass sitter Abdul Farid Muhammed Nalir med en vit trasa över ansiktet. Han skulle se efter sin butik när han stötte på mobben, träffades av en sten och blev medvetslös. Halva ansiktet är svullet, ögat rödsprängt. Men han är glad att han inte träffades av någon av de bensinbomber som kastades mot honom.

Abdul Farid Muhammed Nalir blev medvetslös efter att han träffats av en sten när han angreps av mobben.
 Bild: John Palm

På frågan om han kommer känna rädsla eller ilska när han nästa gång möter sina singalesiska grannar ger han ifrån sig en ofrivillig fnysning.  

– Nej, för det var ju inte de som gjorde det här. Vi lever bra tillsammans här, säger han.  

Människorättsaktivisten Marisa de Silva bekräftar bilden av att de flesta singaleser inte är rasister. Det är däremot är den lankesiska staten, menar hon. Konstitutionen gör klart att Sri Lanka är ett land där buddismen ska främjas, och nuvarande presidenten Maithripala Sirisena har sedan tidigare kritiserats för att inte agera när landets minoriteter utsätts för våld.

– Sedan vår självständighet har staten systematiskt diskriminerat minoriteterna och gjort singalesisk buddism till statlig agenda. Det har gett den singalesiska majoriteten en känsla av att de har rätt att utföra den här typen av attacker och att de kan göra det utan att riskera kännbara straff, säger Marisa de Silva.

Enligt henne är känslan av rättfärdighet även förklaringen till de många vittnesmålen om att säkerhetsstyrkor som anlände till Digana steg åt sidan och tittade på medan mobben utförde sina angrepp.

Fyraårige Hayat Nadeer och hans pappa A.L. Nadeer kom till den sönderslagna moskén i Pallekale för att bevittna förödelsen efter mobbens angrepp.

 Bild: John Palm

En munk kom i sällskap med folkvalda politiker för att visa sitt deltagande med moskéns församling. Det har kommit en rad fördömanden och ursäkter från buddistiskt håll men många muslimer efterfrågar tydligare ställningstagande mot våldsmakarna.

 Bild: John Palm

Sri Lankas regering med president Maithripala Sirisena i spetsen har tydligt fördömt attackerna och rasismen mot muslimer. Den åttonde mars valde presidenten att utse en ny minister för lag och ordning och två dagar senare tillkännagav han att en kommitté ska utreda hur liknande händelser kan undvikas i framtiden och att de ekonomiska förlusterna för de drabbade ska ses över.

För att få stopp på det pågående våldet skickades tusentals militärer till området samtidigt som både undantagstillstånd och utegångsförbud infördes. Dessutom blockerades åtkomsten till de sociala medier som användes för att sprida de anti-muslimska budskapen.

Omkring 200 personer har arresterats, men enligt Marisa de Silva återstår de viktigaste åtgärderna.

– De flesta av ledarna för de här grupperna är buddistiska munkar men ingen av dem har arresterats. Om regeringen på allvar vill stoppa hatpropagandan och våldet mot muslimer måste de skyldiga munkarna ges maximala straff. Men det tror jag inte att regeringen är beredd att göra, säger hon.

Regeringens akuta insatser hade dock effekt. Lugnet är tillbaka i Digana, men knappast vardagen.    

Under veckan efter oroligheterna distribuerade en lokal moské matpaket till 4 000 familjer eftersom utegångsförbudet och de brända butikerna gjorde det svårt att få tag på livsmedel.

Muslimska butiker och hem sattes i brand medan deras singalesiska grannars ägor skonades.  Bild: John Palm

Redan under helgen efter oroligheterna kunde Diganas singalesiska köpmän åter börja öppna sina butiker. Men för deras muslimska kollegor, som Tarif Mohamed Nawaz, är situationen en helt annan.

Tillsammans med släkt och vänner står han i den utbrända fastighet som, tills i måndags, inhyste både hans mobiltelefonbutik och familjens hem. Intill står hans faster M. Indrani med tårar i ögonen.  

– Den här butiken försörjde stora delar av släkten, nu är allt borta och jag vet inte hur vi ska klara oss, säger hon.  

Tarif Mohamed Nawaz ber oss följa med genom fastigheten upp till ovanvåningen. Allt är sönderbränt. Med allvarlig blick öppnar han ett fönster som leder ut över grannhusens tak.  

Tarif Mohammed Nawaz visar familjens flyktväg. ”Om inte det här fönstret funnits hade vi alla dött”, säger han.  Bild: John Palm

Sumaiya Nihara och hennes barn flydde när mobben trängde sig in i deras hem och slog sönder inredning och brände upp barnens skoluniformer. Bild: John Palm

– Här flydde vi ut med våra barn. Annars hade vi alla dött, säger han.  

– Vi fick reda på att de var på väg hit men jag trodde det räckte att stänga butiken. Jag kunde aldrig tro att de skulle göra så här mot oss.  

Fotnot: Först den 15 mars valde regeringen att åter ge landets internetanvändare åtkomst till Facebook, Instagram och Whatsapp som varit blockerade sedan den 7 mars.

Fakta

Sri Lanka

Huvudstad: Colombo

Invånarantal: 21 miljoner

Största språk: Singalesiska, tamil och engelska. 

Etniska grupper och religioner: Majoritetsbefolkningen singaleser (70 %) är till största del buddister medan minoritetsbefolkningen tamiler (12 %) i huvudsak är hinduer. Cirka tio procent av befolkningen är muslimer varav en del identifierar sig som tamiler. Det finns även kristna inom både de singalesiska och tamilska grupperna. 

Källor: Världsbanken, The Cultural Atlas. 

Fakta

Sri Lanka efter inbördeskriget:

Sri Lanka reser sig fortfarande efter det nästan tre decennier långa inbördeskrig som tog omkring 100 000 liv. Tamilska befrielsetigrarna (LTTE) menade att den tamilska minoriteten diskriminerades och krävde självständighet i norra och östra delarna av ön. I regeringsstyrkornas offensiv 2009, då LTTE slutgiltigt besegrades, beräknas 40 000 människor ha dödats. Sri Lanka har sedan dess motarbetat FN:s försök att utreda krigsbrott under krigets slutskede. Samtidigt kämpar anhöriga för att få reda på sanningen om de 65 000 människor, främst tamiler, som försvann under kriget. Många menar också att orsakerna bakom kriget – diskrimineringen mot bland annat tamiler – kvarstår.

Mahinda Rajapaksa blev populär som president för att ha vunnit kriget. Men han bedrev hård politik mot landets minoriteter och blev maktfullkomlig med arresteringar av både oppositionella och journalister. I valet 2015 förlorade han makten till Maithripala Sirisena som bland annat fick stöd från de tamilska och muslimska minoriteterna. Sirisena har förbättrat retoriken mot minoriteter och gjort lättnader i yttrandefriheten men regeringen kritiseras fortfarande av människorättsgrupper.

Källor: BBC, Reuters, Guardian.

Muslimers utsatthet i Sri Lanka

De senaste åren har extremister stått för en växande anti-muslimsk hatpropaganda och för attacker mot muslimer. Buddistgrupper som Bodu Bala Sena har under senare år spridit falska fakta om muslimers födelsetal och myten om att den tioprocentiga minoriteten försöker ta över landet. Muslimer anklagas för att göra singaleser infertila genom att smula en medicin (”wanda pethi”) i deras mat. Häromveckan kände sig 200 lankesiska läkare tvungna att offentligt dementera att en sådan medicin existerar.

Många tror nu att extremistgrupper vill skifta fokus från tamiler till muslimer. Propagandan de senaste åren har även lett till ökat våld och 2017 gick diplomater från tjugo länder ut med en skrivelse där de krävde att Sri Lankas myndigheter skulle sätta stopp för attacker mot muslimer.  Under 2018 har, förutom upploppen i Digana, även muslimer i östra Ampara drabbats.

I juni 2014 dödades tre muslimska män och 80 skadades under våldsamheter i Aluthgama i sydväst. 

Källa: Human rights watch, Reuters

Turismen viktig

Digana ligger bara två mil från centralorten Kandy som är en av de viktigaste orterna för turism i Sri Lanka. En industri som står för över tio procent (2016) av Sri Lankas bnp och lika stor andel av arbetstillfällena. Varje år besöker över en miljon turister landet. Situationen kring Kandy fick flera länder, bland annat Sverige, USA och Australien att uppmana medborgare som vistas i landet att iaktta försiktighet. Under orosdagarna nästintill tömdes Kandy på turister men redan mot slutet av veckan sågs turister åter röra sig i staden. 

Källor: www.dailymirror.lk, World travel & tourism council.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00