Har dialogen tappat sin betydelse?

Det vore väl en anständig gest att också under jubileumsåret premiera fredsarbetet genom betydligt högre anslag.

Under höstens gång har ett flertal manliga skribenter ventilerat Natos för- och nackdelar ur olika aspekter. Kvinnoinläggen i ämnet har nästintill varit obefintliga – varför?

Militäralliansen Nato har en allt större spridning och provocerar till en ökad spänning och osäkerhet bland länder utanför Natos sfär. Hoten uppfattas komma österifrån och tendensen för demonisering ligger nära ytan. Har dialogen tappat sin betydelse?

Finland firar sitt 100-årsjubileum som självständig nation och rättsstat med pågående debatt om säkerhetsfrågor bland våra presidentkandidater. Vissa ledande politiker anser att medborgarnas åsikter inte behöver inhämtas i Natofrågan på grund av bristande kunskaper i ämnet – en mycket märklig och kränkande inställning.

Lika kränkande är den sittande regeringens inställning till fredsarbetet som under mer än ett sekel agerat brobyggare i en allt mer konfliktfylld värld.

I intervjun med Fredsförbundets verksamhetsledare Laura Lodenius (HBL 11.11) framkommer nedslående sifferuppgifter om hur den aktuella regeringen ser på fredsarbetet. Det vore väl en anständig gest att också under jubileumsåret premiera fredsarbetet genom betydligt högre anslag som i fortsättningen skall garantera ett fruktbart fredsarbete.

Kerstin Sumelius Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning