Har bankerna svårt att förstå?

Kan riksdagen påverka bankernas policy? Kanske vore det effektivare ifall kunderna agerade med fötterna.

Lars C. Johans skriver (HBL 21.4) förtjänstfullt hur äldre personer hamnar i kläm när bankerna stramar till eller upphör helt med personlig daglig service. Jag kontaktades av en person som frågade vad man ska göra när banken upphör nästan helt med kassatjänster. Jag föreslog en flytt till en annan bank där det går att få betjäning och kontakter över disken.

Kan ett medborgarinitiativ ha betydelse, frågar Johans. Kan riksdagen påverka bankernas policy? Kanske vore det effektivare ifall kunderna agerade med fötterna. Om penningflödet omdistribueras till en konkurrerande bank kunde det väcka till att tänka om. Annars är det i praktiken så att servicen blir sämre ju bättre det går för en bank. Det är dålig kundbehandling så det svider. Alla är inte stora fond- eller aktiesparare eller placerare som får betjäning.

Är det så svårt att ens försöka förstå?

Fred Koroleff Helsingfors

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03