Här är vi

För mig har det lilla, begränsade och tätt nätverkade hittills varit synonymt med diskreta lösningar och tysta överenskommelser.