Här är politikerna som fattar viktiga beslut i Helsingfors

Bild: HBL

I kväll lägger stadsfullmäktige sista biten i pusslet med förtroendeuppdrag. Här är ett urval av de viktigaste organen i stadshuset.

– I SFP är vi mycket nöjda med förhandlingarna, säger Marcus Rantala som nästan genast efter kommunalvalet i april började förhandla med de andra partierna i fullmäktige om platserna i styrelser, nämnder och direktioner.

Utbildning och fostran, det vill säga daghem och skolor, är viktiga för Svenska folkpartiet. SFP har en medlem i utbildningsnämnden och partiet fick också ordförandeposten i nämndens svenska sektion. Sammantaget är det tre SFP:are i den svenska sektionen. Även den viktiga platsen i stadsstyrelsen kunde tryggas.

SFP har en representant i tre av fyra nya så kallade supernämnder.

– Lite trist är det ju att vi inte har någon i stadsmiljönämnden, säger Rantala.

SFP har i alla fall foten i dörrspringan till nämnden som tidigare hette stadsplaneringsnämnden – i sektionen för byggnader och allmänna områden.

Jörn Donner som med sina 84 år är äldst i stadsfullmäktige har valt att delta i Stadionstiftelsens verksamhet. Stiftelsen har en del utmaningar. Renoveringen av Olympiastadion är en i raden av offentliga byggprojekt som gått snett åtminstone vad gäller kostnaderna.

I kväll är det Donner som får äran att framföra en första hälsning i nya stadsfullmäktige.

Fullmäktiges presidium

Stadsfullmäktiges ordförande Tuuli Kousa, Gröna

Första vice ordförande Harry Bogomoloff, Saml

Andra vice ordförande Pentti Arajärvi, SDP (2 år, sedan är det VF:s tur)

Borgmästarna

Borgmästare Jan Vapaavuori, Saml

Biträdande borgmästare för fostrans och utbildning Pia Pakarinen, Saml.

Biträdande borgmästare för stadsmiljö Anni Sinnemäki, Gröna.

Biträdande borgmästare för social- och hälsovård Sanna Vesikansa, Gröna

Biträdande borgmästare för kultur- och fritid Nasima Razmyar, SDP.

Stadsstyrelsen

Styrelsens mandattid är två år. På onsdag kväll torde stadsfullmäktige utse 15 ledamöter och 15 personliga ersättare:

Borgmästaren Jan Vapaavuori, Saml (Ulla-Marja Urho), biträdande borgmästaren för stadsmiljösektorn Anni Sinnemäki, Gröna (Hannu Oskala), biträdande borgmästaren för fostrans- och utbildningssektorn, Pia Pakarinen, Saml (Juha Hakola), biträdande borgmästaren för kultur- och fritidssektorn, Nazima Razmyar SDP (Kaarin Taipale), biträdande borgmästaren för social- och hälsovårdssektorn, Sanna Vesikansa, Gröna (Jasmin Hamid), Jaana Pelkonen, Saml (Daniel Sazonov), Wille Rydman, Saml. (Arja Karhuvaara), Terhi Koulumies, Saml. (Jenni Pajunen), Otso Kivekäs, Gröna (Reetta Vanhanen), Maria Ohisalo, Gröna (Ozan Yanar), Tomi Sevander, SDP (Thomas Wallgren), Paavo Arhinmäki, VF (Anna Vuorjoki), Veronika Honkasalo, VF (Suldaan Said Ahmed), Mika Raatikainen, Sannf. (Rantanen Mari), Marcus Rantala, SFP (Silja Borgarsdóttir Sandelin).

Ordförande borgmästare Jan Vapaavuori, I vice ordförande Otso Kivekäs och II vice ordförande Paavo Arhinmäki.

Stadsstyrelsens näringslivssektion

Borgmästare Jan Vapaavuori, Saml. (Pia Pakarinen), Jenni Pajunen, Saml. (Wille Rydman), Daniel Sazonov, Saml. (Arja Karhuvaara), Anni Sinnemäki, Gröna (Otso Kivekäs), Sanna Vesikansa, Gröna (Reetta Vanhanen), Ozan Yanar, Gröna (Maria Ohisalo), Kaarin Taipale, SDP (Tomi Sevander), Suldaan Said Ahmed, VF (Anna Vuorjoki), Silja Borgarsdóttir Sandelin, SFP (Marcus Rantala).

Ordförande borgmästare Jan Vapaavuori, Saml., vice ordförande biträdande borgmästare Anni Sinnemäki, Gröna.

Stadsstyrelsens koncernsektion

Borgmästare Jan Vapaavuori, Saml. (Pia Pakarinen), Ulla Marja Urho, Saml. (Wille Rydman), Juha Hakola, Saml. (Terhi Koulumies), Jasmin Hamid, Gröna (Otso Kivekäs), Hannu Oskala, Gröna (Anni Sinnemäki), Nasima Razmyar, SDP (Kaarin Taipale), Tomi Sevander, SDP (Thomas Wallgren), Veronika Honkasalo, VF (Paavo Arhinmäki), Mika Raatikainen, Sannf. (Mari Rantanen).

Ordförande borgmästare Jan Vapaavuori, Saml., vice ordförande Jasmin Hamid, Gröna.

Revisionsnämnden

Kauko Koskinen, Saml. (Satu Kouvalainen), Iida Aarnio, Saml. (Hannu Knuuttila), Alviina Alametsä, Gröna (Auni-Marja Vilavaara), Mikko Kiesiläinen, Gröna (Tuomas Viskari), Minna Salminen, SDP (Pertti Hyvärinen), Dan Koivulaakso, VF (Merja Helle), Juhani Strandén, Sannf. (Liina Isto), Jan D. Oker-Blom, SFP (Linda Ahlblad), Sanna Lehtinen, C (Jukka Ihanus).

Ordförande Dan Koivulaakso, VF, vice ordförande Kauko Koskinen, Saml.

Fostrans- och utbildningsnämnden

Biträdande borgmästaren för fostran och utbildning Pia Pakarinen, Saml. (Timo Raittinen), Mirita Saxberg, Saml. (Tarik Ahsanullah), Ted Apter, Saml. (Tiina Larsson), Dani Niskanen, Saml. (Hanna Lähteenmäki), Emma Kari, Gröna (Markku Hannula), Fatim Diarra, Gröna (Seppo Siika-Aho), Otso Kivekäs, Gröna (Anu Korppi), Abdirahim Mohamed, SDP ( Johanna Laisaari), Ville Jalovaara, SDP (Terhi Mäki), Vesa Korkkula, VF (Kirsi Pihlaja), Petra Malin, VF (Heikki Valmu), Pia Kopra, Sannf. (Aleksi Niskanen), Martina Harms-Aalto, SFP (Joakim Horsma).

Ordförande biträdande borgmästaren för fostran och utbildning Pia Pakarinen, Saml., vice ordförande Emma Kari, Gröna.

Fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion

Ted Apter, Saml. (öppet), Veera Hellman, Saml. (Dennis Hamro-Drotz), Nora Lindström, Gröna (Bernt Nordman), Theo Tyrväinen, Gröna (Lena Sjöberg), Hildur Boldt, SDP (Thomas Micklin), Joonas Leppänen, VF (Maarit Fredlund), Martina Harms-Aalto, SFP (Benjamin Ellenberg), Joakim Horsma, SFP (Runa Ismark), Karin Palmén, SFP (Sebastian Weckman).

Ordförande Martina Harms-Aalto, SFP, vice ordförande Ted Apter, Saml.

Stadsmiljönämnden

Biträdande borgmästaren för stadsmiljös Anni Sinnemäki, Gröna (Ada Saarinen), Risto Rautava, Saml. (Maarit Vierunen), Laura Rissanen, Saml. (Dennis Hamro-Drotz), Sirpa Asko-Seljavaara, Saml. (Matti Enroth), Atte Kaleva, Saml. (Mirita Saxberg), Osmo Soininvaara, Gröna (Mikko Särelä), Kaisa Hernberg, Gröna (Leo Stranius), Tuomas Rantanen, Gröna (Amanda Pasanen), Eveliina Heinäluoma, SDP (Antti Koskela), Jape Lovén, SDP (Jaana Ylitalo), Mai Kivelä, VF (Mika Välipirtti), Silvia Modig, VF (Mia Haglund), Nuutti Hyttinen, Sannf. (Krista Bister).

Ordförande Biträdande borgmästaren för stadsmiljösektorn Anni Sinnemäki, Gröna, vice ordförande Risto Rautava, Saml.

Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden

Risto Rautava, Saml. (Mariam Rguibi), Marianna Kupias, Saml. (Lauri Skön), Mikko Särelä, Gröna (Satu Vartiainen), Ada Saarinen, Gröna (Sameli Sivonen), Sinikka Vepsä, SDP (Pekka Tuominen), Jaakko Meretniemi, SDP (Ilona Törmikoski), Sirkku Ingervo, VF (Jouni Konttila), Laura Finne-Elonen, SFP (Kenneth Stambej), Mauri Venemies, KD (Kristiina Kunnas).

Ordförande Risto Rautava, Saml, vice ordförande Mikko Särelä, Gröna.

Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion

Lea Saukkonen, Saml. (Jouni Nevalainen), Vafa Järnefelt, Saml. (Timo Raittinen), Tapio Klemetti, Saml. (Milka Asikainen), Mukhtar Abib, Saml. (Maarit Toveri), Leo Stranius, Gröna (Katri Mehtonen), Lilja Tamminen, Gröna (Vesa Peipinen), Anna Mäenpää, SDP (Anita Vihervaara), Silvia Modig, VF (Antti Kauppinen), Pertti Villo, Sannf. (Tarja Laxén).

Ordförande Silvia Modig, VF, vice ordförande Leo Stranius, Gröna.

Kultur- och fritidsnämnden

Biträdande borgmästaren för kultur och fritid Nazima Razmyar, SDP (Niilo Toivonen), Arja Karhuvaara, Saml. (Joel Harkimo), Laura Varjokari, Saml. (Raine Luomanen), Otto Meri, Saml. (Jenni Pajunen), Hemppa Laaksonen, Saml. (Heidi Ruhala), Mari Holopainen, Gröna (Hannu Oskala), Elina Moisio, Gröna (Päivi Meros), Jussi Chydenius, Gröna (Johanna Sydänmaa), Mikael Jungner, SDP (Elisa Gebhard), Sami Muttilainen, VF (Wallu Valpio), Silja Borgarsdóttir Sandelin, SFP (Simon Granroth), Terhi Peltokorpi, C (Eeva Kärkkäinen), Mika Ebeling, KD (Hanna-Kaisa Simojoki)

Ordförande biträdande borgmästaren för kultur och fritid Nazima Ramyar, SDP, vice ordförande Arja Karhuvaara, Saml.

Kultur- och fritidsnämndens kultursektion

Jenni Pajunen, Saml. (Lasse Pipinen), Elisa Tarkiainen, Saml. (Jukka Mattila), Timo Vuori, Saml. (Sirpa Kivilaakso), Hannu Oskala, Gröna (Marianne Niemelä)

Pauliina Lehtinen, Gröna (Aino Toiviainen-Koskinen), Satu Silvo, Gröna (Ville Ylikahri), Elisa Gebhard, SDP (Tuomo Valokainen), Otso Kantokorpi, VF (Katja Niemi), Petrus Pennanen, Pir. (Satu Immonen).

Ordförande Elisa Gebhard, SDP, vice ordförande Jenni Pajunen, Saml.

Kultur- och fritidsnämndens idrottssektion

Joel Harkimo, Saml. (Kristiina Ilvonen), Heidi Ruhala, Saml. (Panu Hämäri), Pekka Löfman, Saml. (Jonna Temonen), Johanna Sydänmaa, Gröna (Joonas Lyytinen), Joonas Kolehmainen, Gröna (Nina Miettinen), Leila Vasama, SDP (Harri Laiho), Jukka Järvinen, SDP (Sanna-Mari Oranen), Zahra Abdulla, VF (Markus Lehtola), Marika Sorja, Sannf. (Jari Laukas).

Ordförande Joel Harkimo, Saml., vice ordförande Johanna Sydänmaa, Gröna.

Kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion

Riina Kasurinen, Saml. (Konsta Nupponen), Sebastian Franckenhaeuser, Saml. (Helena Kantola), Dennis Hamro-Drotz, Saml. (Nina Sillantaka), Mari Holopainen, Gröna (ersättare öppen), Pauliina Saares, Gröna (Juho Heikkilä), Niilo Toivonen, SDP (Riku Vainio), Kalle Polkutie, VF (Heta Hölttä), Toni Ahva, Sannf. (Selma Mäkitalo), Kukka Eskola, FP (Pazilaiti Simayijiang).

Ordförande Mari Holopainen, vice ordförande Niilo Toivonen.

Social- och hälsovårdsnämnden

Biträdande borgmästaren för social- och hälsovård Sanna Vesikansa, Gröna (Meri Haahtela), Seija Muurinen, Saml. (Markus Kalliola), Daniel Sazonov, Saml. (Pia Hytönen), Sami Heistero, Saml. (Maritta Hyvärinen), Tuomas Tuure, Gröna (Laura Nordström), Kati Juva, Gröna (Hannu Tuominen), Karita Toijonen, SDP (Esa Lehtopuro), Tapio Bergholm, SDP (Susanna Vilkamaa), Saku Etholén, VF (Sandra Hagman), Mari Rantanen, Sannf. (Ilkka Hirsimäki), Cecilia Ehrnrooth, SFP (Johan Lund), Katju Aro, FP (Heidi Arola), Leo Bergman, Pir. (Ahto Apajalahti).

Ordförande biträdande borgmästaren för social- och hälsovård Sanna Vesikansa, Gröna, vice ordförande Karita Toijonen, SDP.

Social- och hälsovårdsnämnden har en sektion för vissa ärenden som gäller ändringssökande och andra myndighetsärenden

Pia Hytönen, Saml. (Markus Kalliola), Mikko Savenius, Saml. (Emilia Knaapi), Kati Juva, Gröna (Leena Riittinen), Jari J. Marjanen, Gröna (Sonja Alanko), Jouko Malinen, SDP (Katariina Styrman), Mira-Veera Auer, VF (Antti Vainionpää), Tuula Sundman, VF (Seppo Paakkinen), Aleksi Niskanen, Sannf. (Anne-Mari Säteri), Tuulikki Vuorinen, KD (Elie El-Khouri).

Ordförande Kati Juva. Gröna, vice ordförande Pia Hytönen, Saml.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Kimitoön har något för alla

Mer läsning