Här är orsakerna till lokförarnas protest: Beskyllningar om brutet löfte och lunchpaus utan lön

Nästan alla lokaltågsavgångar i Helsingforsregionen är inhiberade på grund av lokförarnas protest. Förhandlingar pågår på förtroendemannanivå. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Det nya avtalet för lokaltågen väntas spara 275 miljoner euro under tio år. Lokförarna anser att de får betala för besparingen.– Största orsaken till vårt missnöje är att arbetsgivaren inte har hållit vad den lovat, säger Lassi Narinen, ordförande för Helsingforsavdelningen vid Järnvägsbranschens fackorganisation RAU.

Beskedet kom i juni i fjol: Helsingforsregionens trafik HRT hade slutit avtal med VR om att det statsägda järnvägsbolaget tar hand om lokaltågstrafiken i Helsingforsregionen under en tioårsperiod som...