Här är man allra nöjdast med sina hemkvarter

Britas i norra stordistriktet i Helsingfors hör till de områden där de boende är allra nöjdast. Bild: Karl Vilhjalmsson

Bostadsförmedlingstjänsten Blok undersökte hur nöjda de boende var med sitt bostadsområde.

Blok frågade tusen personer i huvudstadsregionen om hur de ser på sin boendemiljö.

Det visade sig att de boende i Helsingfors norra stordistrikt var nöjdast. Det gav höga betyg för trivseln och allmänbetyget blev 4,7 på skalan 0–5.

Norra stordistriktet hör till de områden där andelen småhus är relativt stor. Här finns stadsdelar som Britas, Baggböle, Svedängen, Torparbacken, Krämertsskog och Grindbacka där småhusen dominerar. Flervåningshusen dominerar i Åggelby och Månsas.

Helsingfors södra stordistrikt placerade sig på andra plats i jämförelsen. Här finns regionens dyraste boende med bland annat stadsdelarna i centrum. Allmänbetyget var 4,5.

Västra Helsingfors (bland annat Mejlans, Munksnäs, Haga, Sockenbacka och Gamlas) var trea med 4,5 och sydöstra Helsingfors (Brändö, Hertonäs, Degerö) fyra med 4,4.

Sedan följde Mellersta Helsingfors (som Böle, Berghäll, Vallgård, Kottby) och Esbo med betyget 4,4. Vanda följde därefter med 4,2.

I motsats till Helsingfors delades Esbo och Vanda inte upp i delområden i undersökningen. Det betyder att de får ett helhetsbetyg för vitt skilda områden, ett betyg som är svårt att jämföra direkt med betygen för olika Helsingfors stordistrikt.

Längre ner på listan hittar vi nordöstra Helsingfors (bland annat Vik, Malm, Skomakarböle och Parkstad) och östra Helsingfors (Nordsjö, Kvarnbäcken, Gårdsbacka och Botby) med betygen 4,1 och 4,0.

Skillnaderna i betyg mellan områdena var inte särdeles stor. Differensen mellan högsta och lägsta genomsnittliga betyg var bara 0,7 och alla områden placerade sig i den översta ändan av skalan. Majoriteten av de boende verkar vara nöjda med sina hemkvarter.

Tryggt i norra stordistriktet

De boende fick också ge betyg för bland annat ljudnivå, områdets status, arkitektur och miljö, trygghet, fritidsaktiviteter och trafikförbindelser.

Här kan man notera att de boende i södra Helsingfors är överlägset nöjdast med arkitekturen och miljön i sitt område. Missnöjdast är man på den här punkten i östra Helsingfors.

Esboborna var missnöjdast med trafikförbindelserna. De boende i västra stordistriktet i Helsingfors var nöjdast med hur de kan ta sig fram i staden.

Den upplevda tryggheten var störst i norra stordistriktet. Lägst var den i mellersta Helsingfors med stadsdelar som Berghäll och Sörnäs.

Grankulla och Östersundoms stordistrikt ingick inte i undersökningen.

Ett​ ​hem​ ​med​ ​historia,​ ​och​ ​en​ ​önskan​ ​att​ ​bevara​ ​det​ ​gamla

Många drömmer om ett hem med en lång historia och spännande anekdoter, men för Michaela Borup och Mathias Furuhjelm är det verklighet. 2.4.2020 - 00.00

Mer läsning