Här är listan på paneldeltagarna i debatten som portades från Åbo Akademi

Nu är det klart vilka som debatterar om jämställdhet ur mansperspektivet.

Intresseföreningen för jämställdhet vid Åbo Akademi ordnar i samarbete med Svenska Yle en paneldebatt om jämställdhet.

Nu har listan på paneldeltagare publicerats. Svenska Yle kommer att direktsända debatten på Arenan på mansdagen den 19 november.

Deltagare i debatten

Ilkka Turkka, grundare av föreningen Icehearts som jobbar mot marginalisering av barn och unga

Rasmus Mannerström, socialpsykolog som forskat i mansrollen och maskulinitet

Thomas Perret, debattör som ordnar diskussionskvällar hemma hos sig om män och maskulinitet

Johan Mparmpagiannis, högstadielärare och debattör som försöker motverka att unga män marginaliseras

Alexander Bard, artist, filosof och författare som är engagerad i mansrörelsen

Anders Ahlbäck, historiker specialiserad på genus

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46