Här är listan – det här har ministeriet bett Försörjningsberedskapscentralen skaffa

Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen (VF) sade i torsdags under riksdagens frågetimme att Försörjningsberedskapscentralen sköter anskaffningarna självständigt efter att ministeriet meddelat hurdant material man behöver. – Jag kan inte ta ställning till anskaffningarna och jag kan heller inte svara på frågan om vilka kanaler som använts för anskaffningarna och vilka som kommer att användas i framtiden. Arkivbild. Bild: Erik Sandström/SPT

I februari ville Social- och hälsovårdsministeriet ha 254 000 andningsskydd. I början av april hade behovet ökat till fem miljoner andningsskydd.

Social- och hälsovårdsministeriet har gjort sammanlagt fem framställningar om anskaffning av skyddsutrustning, testutrustning och apparatur till Försörjningsberedskapscentralen under vårens lopp. Framställningarna har gjorts under tidsperioden 12 februari–6 april, meddelar ministeriet.

Social- och hälsovårdsministeriet beslöt den 23 mars att öppna Finlands beredskapslager för att se till att den medicinska utrustningen inte tar slut på sjukhusen i kampen mot det nya coronaviruset.

Ministeriet har nu offentliggjort de framställningar om anskaffning som man gjort till Försörjningsberedskapscentralen. Framställningarna gäller bland annat andningsskydd och ventilatorer för sjukvårdens bruk.

Framställningarna visar att anskaffningsmängderna ökat betydligt under våren.

12 februari 2020

200 000 andningsskydd av klassen FFP3.

54 000 andningsskydd av klassen FFP2.

254 000 visir.

24 mars 2020

10 miljoner kirurgiska masker.

1 miljon andningsskydd av klassen FFP3 eller FFP2.

1 miljon visir.

10 miljoner par nitrilhandskar.

10 miljoner hårskydd.

3 april 2020

140 monitorer för övervakning av patienter.

60 ventilatorer.

Dessutom ombads Försörjningsberedskapscentralen att tillsammans med de sjukvårdsdistrikt som har ett universitetssjukhus utreda möjligheten att skaffa mer utrustning, särskilt kirurgiska masker, andningsskydd och övrig skyddsutrustning samt testutrustning till laboratorier.

6 april 2020

Testmaterial (reagens, testkit, tilläggsutrustning till testkit och provtagningsutrustning).

6 april 2020

20 miljoner kirurgiska masker.

5 miljoner andningsskydd av klassen FFP3 eller FFP2.

1 miljon skyddsdräkter.

20 miljoner skyddshandskar (nitrilhandskar eller latexhandskar).

Källa: Social- och hälsovårdsministeriet

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning