Här är kräftdjuret som för första gången påträffats i Helsingfors

Sinelobus vanhaareni är ett fem millimeter långt kräftdjur som gräver tunnlar i havsbottnen. Bild: Marjut Räsänen

En främmande art har påträffats på havsbottnen utanför Nordsjö. Generellt ska man försöka förhindra att främmande arter sprider sig, men i vissa fall kan de också göra nytta, säger marinbiologen Joanna Norkko.

Det är cirka fem millimeter långt och saknar namn på svenska eller finska, och särskilt mycket mer vet man inte heller om det bottenlevande kräftdjuret Sinelobus vanhaareni. Nu har det för första gången påträffats i Helsingfors i samband med provtagningar på havsbottnen i Skatafjärden utanför Nordsjö, uppger Helsingfors stad.

Arten hör till ordningen tanaider, som är långsmala kräftdjur som gräver tunnlar på bottnen. Man känner inte till att den här arten skulle göra någon skada, bortsett från att bestånden kan bli mycket täta och då slå ut andra arter. Det är oklart varifrån arten härstammar, men den har släktingar bland annat i Nordamerika och Asien.

Det första fyndet i Europa gjordes i Nederländerna 2006 och det första i Finland i Ingå 2016.

Inställningen till främmande arter är ofta negativ eftersom de kan slå ut ursprungsarter. Joanna Norkko, marinbiolog vid Tvärminne zoologiska station vid Helsingfors universitet, säger att främmande arter kan göra både skada och nytta.

Exempelvis havsborstmasken som redan har etablerat sig gör nytta då den gräver gångar och därmed syresätter havsbottnen men gräver den djupare än andra arter kan den hämta upp gamla miljögifter, som PCB eller dioxiner, vilket vore skadligt.

– Generellt ska man försöka förhindra att det kommer in främmande arter till exempel med barlastvatten, även om det aldrig lyckas till hundra procent, säger Joanna Norkko.

Hon påpekar att de flesta främmande arter som människan introducerar, av oaktsamhet eller uppsåtligt, brukar dö eftersom de inte klarar av de nya förhållandena, men när klimatförändringen fortskrider och vintrarna blir mildare ökar risken för att de ska klara sig.

– Därför är det viktigt att vi undersöker de främmande arter som kommer in så att vi förstår deras effekter på ekosystemen.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning