Här är husen som sänker bostadspriserna i huvudstadsregionen

Radhusen i Esbo, Vanda och också Helsingfors har blivit förmånligare sedan 2010. Bild: Lehtikuva/Sari Gustafsson

I delar av Helsingforsregionen faller bopriserna på gamla aktiebostäder. Fallet förklaras sällan av priset på lägenheter i flervåningshus.

Prisfallet för gamla aktiebostäder har nått huvudstadsregionen. Det visade HBL:s granskning (12.2) av boprisutvecklingen i Finland med utgångspunkt i fjolårets färska prisuppgifter.Utredningen visade...