Här är Folktingets förtjänstmedaljörer 2017

Kansler Thomas Wilhelmsson. Bild: HBL-arkiv/Tor Wennström

I dag på svenska dagen delar Folktinget ut 17 förtjänstmedaljer av vilka tre i silver.

Medaljerna utdelas i samband med Folktingets svenska dagen-fester i Helsingfors, Jakobstad och Åbo.

Folktingets förtjänstmedalj i silver tilldelas ambassadören och skriftställaren Ralf Friberg från Raseborg, tidigare riksdagsledamoten och folktingsordförande Christina Gestrin från Esbo och europarlamentariker Nils Torvalds från Helsingfors.

Mottagare av förtjänstmedaljerna är:

Universitetslektor Barbro Allardt Ljunggren, Stockholm

Professor Göran Djupsund, Mariehamn

Musiklärare Noomi Elfving, Vasa

Diplomat Mauri C. Elovainio, Helsingfors

Socialarbetare Christina Helsing, Jakobstad

Ecklesiastikrådet Pekka Huokuna, Helsingfors

Hedersordförande Birgitta Kronberg, Pargas

Verksamhetsledare Jessica Lerche, Grankulla

Pol.mag. Britta Lindblom, Ingå/Kos

Välfärdschef Tina Nylund, Nykarleby

Chefsöverläkare Auvo Rauhala, Vasa

Dirigent Kari Turunen, Kervo

Tidigare rektor Anders Wentin, Uleåborg

Professor, kansler Thomas Wilhelmsson, Helsingfors

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning