Här är det som gäller från och med onsdag

Statsminister Sanna Marin under regeringens presskonferens den 16 mars. Bild: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva

Alla skolor i Finland stänger och övergår till distansundervisning från och med onsdag. Max tio personer får vistas i samma utrymmen, och gränserna kan snart stängas.

Regeringen presenterade på måndagen en lista på 19 punkter som ytterligare begränsar finländarnas rörelsefrihet. Bland annat kommer skolorna att stänga från och med onsdag och övergå till distansundervisning.

Dessutom kommer alla offentliga sammankomster på minst 10 personer att begränsas.

Här är de nya åtgärderna som regeringen beslutat om:

1. Småbarnspedagogiken fortsätter tills vidare normalt, det gäller även den förskoleundervisning som ordnas i anslutning till den. På detta sätt tryggas tillgången till småbarnspedagogik för barn till föräldrar som arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion. Regeringen rekommenderar ändå att man i mån av möjlighet sköter barnet hemma.

2. Universitet, yrkeshögskolor, gymnasier och grundskolor avbryter närundervisningen och övergår till distansundervisning. Förskoleundervisning som finns i skolan fortsätter som normalt. Dessutom ges närundervisning i årskurs 1-3 för barn till föräldrar som arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion. Läs mer här

Skolorna kan tidigast öppna efter påsk. Bild: Jussi Nukari/Lehtikuva

3. Undervisningen och handledningen ordnas i så stor utsträckning som möjligt på alternativa sätt, bland annat genom distansstudier, digitala läromiljöer och -lösningar samt vid behov genom självständiga studier. Läs mer här

4. Studentexamen genomförs enligt en tätare tidtabell före den 23 mars.

5. Offentliga sammankomster begränsas till tio personer. Regeringen rekommenderar att man undviker att röra sig på allmänna platser som till exempel köpcenter.

6. Statliga och kommunala museer, teatrar, Nationaloperan, kulturhus, bibliotek, biblioteksbilar, Riksarkivets kund- och forskarsalar, hobbylokaler och hobbyplatser, simhallar och andra idrottsanläggningar, ungdomslokaler, klubbhus, organisationers samlingslokaler, dagverksamhet för äldre, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och arbetscentraler stängs. Regeringen rekommenderar att aktörer inom den privata och tredje sektorn samt religiösa samfund agerar på samma sätt.

7. Besök hos boendeserviceenheter för äldre och för andra riskgrupper förbjuds.

8. Utomstående förbjuds att besöka vårdinrättningar, hälso- och sjukvårdsenheter och sjukhus. Kritiskt sjuka personer och sjuka barn kan fortfarande besökas av personer som är symptomfria.

9. Personer som jobbar inom den offentliga sektorn och som kan arbeta på distans förpliktigas att göra det.

10. Personer över 70 år uppmanas att isolera sig och inte vara i närkontakt med andra. Rekommendationen gäller inte riksdagsledamöter, statsledningen eller förtroendevalda i kommunerna.

11. Kapaciteten inom social- och hälsovården utökas, samtidigt minskas tillgången till icke-brådskande vård.

12. Kapaciteten för provtagning för coronaviruset ökas.

13. För vissa personer kan den lagstadgade semestern skjutas fram och arbetsvillkor ändras.

14. Alla personer som har utbildning inom social- och hälsovården samt den inre säkerheten får kallas in vid behov.

15. Människors rörelsefrihet kan begränsas på grund av en allvarlig fara som hotar liv och hälsa.

16. Förberedelser görs för att vid behov snabbt kunna stänga landets gränser. Persontrafik till Finland avbryts så snart som möjligt. I Finland bosatta personer får ändå komma hem. Personer bosatta i Finland ska inte resa utomlands. För finländska turister rekommenderas omedelbar återresa till Finland. Över nord- och västgränsen tillåts nödvändig pendling. Gods- och frakttrafiken fortsätter normalt.

17. Finländare som återvänder från utlandet sätts i två veckors karantän.

18. De som återvänder från utlandet ska med sin arbetsgivare avtala om tidpunkten för återgång till arbetet och om två veckors frånvaro.

19. Försvarsmakten tryggar kontinuiteten och beredskapen i sin verksamhet i alla situationer. Regeringen förbereder sig att stödja andra myndigheter enligt behov.

De nya direktiven träder i kraft den 18 mars och gäller till den 13 april.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning