Här är de mest beskattade företagen – kommuner kan inte lita på företagsbeskattningen

Det multinationella läkemedelsföretaget Bayer betalade 145 miljoner euro i samfundsskatt 2018. Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

Företag och andra organisationer betalade mer i samfundsskatt i fjol än året innan, och skattepotten har vuxit ända sedan 2014. – När ett storföretag etablerar sig i en liten kommun kan man leva i sus och dus i flera år. Men en kommun har väldigt svårt att locka till sig företag, säger expert.

I fjol betalade företag och organisationer 5,9 miljarder euro i samfundsskatt. Cirka en tredjedel av det här går till kommunerna, resten går till staten.

Ett storföretags etablering i en kommun har stor betydelse, men kommunens möjlighet att påverka vilken ort företagen väljer är små. Enligt Edvard Johansson, biträdande professor i nationalekonomi vid Åbo Akademi, har tillgången till energi eller vissa råvaror större betydelse än kommunens stadsplanering och marknadsföring.

Ari Hyytinen, professor i nationalekonomi vid Svenska handelshögskolan, säger att hur stor betydelse samfundsskatten har för kommunerna varierar mycket.

– För några kommuner kan den uppgå till en fjärdedel av de totala skatteinkomsterna, för andra uppgår samfundsskatten till bara några procent av skatteinkomsterna.

Om till exempel ett stort och lönsamt bolag ligger i en liten kommun kan det ge ett stort uppsving för kommunen i fråga. Men det finns ett problem med samfundsskatten som gör att kommunalpolitiker inte kan lita på de här intäkterna.

– Samfundsskatten brukar variera ganska mycket över tiden. Det här betyder att det kan vara svårt för en kommun att förutse den kommande samfundsskatten, vilket i sin tur gör att kommunen får svårt att planera och budgetera sin ekonomi.

De fem koncerner som betalade mest i samfundsskatt 2018 var UPM, Neste, Bayer, Nordea och Sampo. Nio bolag betalade över 100 miljoner euro i samfundsskatt var.

Utjämnande system

För hela den offentliga sektorn är samfundsskatten inte så värst viktig, säger Edvard Johansson. Under 10 procent av den offentliga sektorn finansieras med den. Den kraftiga urbaniseringen gör dessutom att det behövs ett utjämningssystem, annars skulle en del kommuner inte klara sig.

– Det är ett fåtal rika kommuner som betalar väldigt mycket av den totala offentliga sektorn. För vissa kommuner utgör statsandelarna över hälften av budgeten.

Samfundsskatten har ökat under de senaste åren trots att man sänkte skattesatsen från 24,5 till 20,0 procent. 2014. Enligt Johansson kan det bland annat förklaras med att det har varit högkonjunktur under de senaste åren.

– Bakgrunden till att man sänker skatten är den internationella skattekonkurrensen. Man tror att företag ska etablera sig i Finland i stället för något annat land. Hur effektiv en skattesänkning är har jag svårt att uttala mig om.

Emmiliina Kujanpää, ledande skattesakkunnig vid Centralhandelskammaren, säger att den lägre samfundsskatten har varit mycket bra för det finska näringslivet.

– Den nuvarande samfundsskatten på 20 procent är konkurrenskraftig. Men Finland borde göra sig redo att sänka sin samfundsskatt om de konkurrerande EU-länderna och de nordiska grannländerna sänker sina.

Vilket företag betalade mest skatt i din kommun? I nedanstående tabell kan du söka enligt kommun eller företag.

Ser du inte tabellen i appen HBL 365? Klicka här för att öppna artikeln i webbläsaren.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning