Häpnadsväckande att så många läkare försvar psykmedicin

Det är illa ställt för psykiatrins patienter. Det vore kanske äntligen dags att fråga patienterna och lyssna till vad de har att säga.

Tack, HBL (10.3), för den påpassliga, sakliga och välskrivna artikeln om Peter Gøtzsche och hans forskning när det gäller läkemedelsindustrin och psykiatrin. Gøtzsche är en av vår tids främsta läkemedelskritiker. Med en bakgrund inom läkemedelsindustrin och en framträdande ställning inom den danska läkarkåren och som ordförande för det nordiska Cochrane-institutet och professor vid Köpenhamns universitet talar han med en viss auktoritet. Hans specialitet är invärtesmedicin.

Det är förståeligt att de läkare som dagligen kämpar med en stor arbetsbörda och krävande psykiatriska patienter blir bekymrade och känner sig anklagade när Gøtzsche uttalar sig. Då glömmer man lätt hela hans budskap. Han säger inte att vi ska klara oss utan psykmediciner, han säger att vi kan klara oss med 2 procent av dem. Han säger inte att all medicinsk forskning är onödig, han säger att den inte ska utföras av kommersiella bolag eftersom de bevisligen fuskar och förskönar sina forskningsresultat och gömmer undan information som kan vara negativ för dem själva. Jaja, säger psykiatrerna, inte är det ju rätt förstås, men medicinerna hjälper våra patienter, basta.

I denna pågående storm av motstridig information ska patienten orientera sig.

Man kan med visst fog tolka utvecklingen till så gott som total medikalisering av psykiatrin som en följd av den så kallade pratkurens misslyckande. Ännu på 1960- och 1970-talen rekommenderades enbart psykoterapi och psykoanalys åt patienter med psykiska bekymmer. Man varnade för psykofarmaka. Men när det visade sig att psykoterapi var både dyrt, långsamt och ineffektivt, faktiskt också i vissa fall farligt och psykmedicinerna samtidigt blev mera sofistikerade vände vinden.

Ett riktigt synligt resultat finns redovisat: självmorden har sjunkit med hälften på 20 år, det vill säga just under den tid då antidepressiva skrivits ut på löpande band. Men man borde kanske kolla siffrorna för förtidspensionering också. Vissa av medicinerna tar bort initiativförmågan. Både arbete och självmord blir kanske omöjliga? Vissa andra mediciner leder till ökad aggressivitet och ökad självmordsbenägenhet hos vissa människor. Vi vet helt enkelt alldeles för lite om dessa mediciner. Man häpnar över att så många läkare så livligt försvarar dem.

Men för den skull finns det ingen anledning till överdriven entusiasm för psykoterapi.

Just nu pågår en omfattande undersökning av olika terapiformers effekt och effektivitet vid Helsingfors universitet under rubriken Helsingin psykoterapiatutkimus. Där har tills vidare framkommit att närapå hälften av terapipatienterna inte får någon eller dålig hjälp och en del blir direkt sämre av att gå i psykoterapi.

Vad lär vi oss av detta? Jo, det är illa ställt för psykiatrins patienter. Det vore kanske äntligen dags att fråga patienterna och lyssna till vad de har att säga. Det försöker man nu göra genom undersökningen under ledning av Paul Knekt och Olavi Lindfors. Samma tanke har man i 20 år omhuldat vid Keropudas psykiatriska enhet i Torneå och lyckats minska medicineringen till ett minimum. Vi får minnas att psykiatrin är en ung vetenskap. För patienterna är det förstås inte så roligt. Därför är det uppfriskande med den rena och äkta förtrytelse som en Peter Gøtzsche uppvisar, all sakkunskap till trots eller just därför.

Viveca Stenius frivilligarbetare, Psykosociala föreningarna Sympati och Ringen

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning