Hankenanställda varslar om strejk

Anställda vid Hanken och fem andra högskolor varslar om strejk till den 7 mars.Bild: Pressbild

Först varslade universitetssektorn om strejk vid Helsingfors universitet. Nu kan arbetskonflikten sprida sig till andra högskolor.

Tusentals anställda vid Aalto-universitetet, Konstuniversitetet, Svenska handelshögskolan, Tammerfors universitet, Tammerfors tekniska universitet och Vasa universitet varslar om strejk.

Det handlar om en endagsstrejk den 7 mars. Strejken blir av om man inte har nått ett förhandlingsresultat den 6 mars. Universitetssektorn har varit i avtalslöst läge sedan början av februari.

Tidigare har universitetssektorns huvudavtalsorganisationer FOSU, JHL och Pardia varslat om en endagsstrejk vid Helsingfors universitet den 28 februari.

Tvisten gäller bland annat ett nytt lönesystem. Sedan förra fredagen har man försökt nå en lösning via riksförlikningsmannens byrå.

Tvisten i universitetssektorn liknar flera av de andra av vårvinterns konflikter på arbetsmarknaden där den största oenigheten ofta gäller annat än uttryckligen lönen.

Många av fackförbunden eftersträvar ett lönelyft som följer utvecklingen i exportbranscherna där lönerna stiger med 3,2 procent under en tvåårsperiod.

Hittills har avtalsparterna oftast följt den här allmänna linjen trots att det längre inte finns något ramverk som koordinerar löneutvecklingen mellan branscherna. Det gäller exempelvis kommunsektorns nya kollektivavtal som omfattar drygt 400 000 arbetstagare.

Strejkvarsel i vårdföretag

Sedan tidigare finns tvisten i finansbranschen på riksförlikningsman Minna Helles bord. Parterna är framför allt oense om arbetsgivarens rätt att bestämma om helgjobb.

Den nyaste tvisten som nått riksförlikningsmannen är strejkvarslet inom den privata undervisningssektorn och vid yrkesutbildningscenter för vuxna. Arbetstagarna varslar om strejk 5–9.3. Här är lönen det främsta tvisteämnet. Enligt arbetstagarna ligger arbetsgivarnas bud under den allmänna linjen på 3,2 procent på två år.

Medling i arbetstvisten i fastighetsservicebranschen pågår också. Förhandlingarna berör omkring 70 000 arbetstagare. Strejkvarsel gäller för 1–3.3 och gäller tolv företag och 1 100 anställda. Missnöjet gäller bland annat lönesystem och förslag om lägre söndagstillägg.

En lång rad fackförbund som företräder privatägda daghem har varslat om strejk till den 7 och 8 mars. Tvisten gäller lönen och arbetsgivarens förslag att omförhandla karenstiden och den lön som betalas till de anställda i samband med sjukfrånvaro. I går utvidgades tvisten i den privata omsorgsbranschen att också gälla en rad vårdföretag som kan drabbas av strejk i mitten av mars.

– Omsorgsföretagen kammar in stora vinster samtidigt som de utan godtagbar orsak betalar lägre löner än inom till exempel offentliga socialservicebranschen. Det handlar om betydliga löneskillnader, till och med mer än 100 euro per månad, skrev fackförbundet JHL:s avtalsombudsmän Veikko Lehtonen och Kalle Honkanen i ett pressmeddelande.

I handelsbranschen har fackförbundet Pam utlyst övertidsförbud. I motsats till de flesta andra branscher vill facket ett lönelyft som överstiger den allmänna linjen på 3,2 procent på två år.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00