Hankendisputand sågar finländska jämställdhetsplaner

Canelia Wessman lägger fram sin doktorsavhandling vid Hanken på fredagen. Bild: Timo Kari

Många jämställdhetsplaner identifierar inte de verkliga problemen på arbetsplatsen. För att främja jämställdheten skulle det gälla att analysera den verkliga problematiken i den egna organisationen. Det anser Canelia Wessman som på fredagen disputerar kring jämställdhetsplaner vid Hanken.

För att åstadkomma en bra jämställdhetsplan räcker det inte med att skriva in lika behandling av män och kvinnor eller att sträva efter en jämn könsfördelning på arbetsplatsen. Det är inte heller nog...