Hanken och ÅA börjar på distans, Aalto på plats – därför tänker högskolornas ledning olika

Direktör Linda Gerkman vid Hanken säger att många väljer att studera på distans men för vissa är närundervisningen och möjligheten att besöka högskolan viktig. Bild: Cata Portin

Högskolorna och universiteten kör olika strategier för undervisningen när vårterminen tar vid. Hanken och ÅA undervisar på distans medan kursledarna vid Aalto ser ut att få slå på projektorn i klassrummet på vissa villkor.

Åbo Akademi beslutade på onsdagen att gå inför distansstudier under hela tredje perioden, 10 januari till 20 mars. Det säger prorektor Stefan Willför.

– Undantag gäller för sådana kurser som kräver närvaro, till exempel laborationer, språkcentrets kurser och obligatorisk praktik. Dekanerna och enhetscheferna fattar beslut om enskilda kurser.

Han hänvisar till det förvärrade pandemiläget med stigande smittsiffror och begränsningar i samhället. Vi ser det som ett nödvändigt undantagsfall på grund av omikron, tillägger han.

– Det här är en folkhälsofråga. Vi vill inte belasta samhället onödigt mycket om vi med enkla arrangemang kan förbättra situationen.

Studerande vid Åbo Akademi kan fortsättningsvis besöka campus även om undervisningen sker på distans. Bild: Ksf Media Arkiv / Åbo Akademi

Hanken på distans i januari

Vid Svenska Handelshögskolan inleder studerandena också vårterminen med distansstudier, men förhoppningsvis en kortare tid än vid akademin.

– Hela januari har vi bara distansundervisning men efter det får lärarna hålla närundervisning om de vill. Men samtidigt kommer vi också att erbjuda möjlighet för distansstudier under period tre, säger Linda Gerkman som är direktör för studier och antagning.

Både Åbo Akademis och Hankens utrymmen är öppna och mat serveras i studentrestaurangerna.

– Studentmatsalen som har upplevts som väldigt viktig för många studerande öppnar, säger Gerkman.

– Vi försöker ge så bra möjlighet till studiesamvaro och socialt umgänge som man kan under distansstudier, betonar också Willför vid ÅA.

Studerandena kan boka utrymmen för till exempel självstudier och grupparbeten och studentföreningarna har tillgång till sina kanslier och möteslokaler, säger han.

De som rör sig i Hankens och Åbo Akademis utrymmen förutsätts bära munskydd.

Aalto inleder med undervisning på plats

Vid Aalto-universitetet håller man fortsättningsvis fast vid närundervisning så länge myndigheterna inte kommer med nya bestämmelser.

Undervisning med fler än 40 deltagare ordnas på distans, men ifall deltagarna är färre kan kursledaren ordna närundervisning. För tillfället finns inga planer på att göra snabba ändringar i riktlinjerna, meddelar Petri Suomala, prorektor för utbildning vid Aalto.

Aalto-universitetet. Bild: Cata Portin

– Det är generellt sett bra att notera att det tar tid att ordna och organisera undervisning. Därför bedömde vi redan innan jul att vi inte gör nya linjedragningar bara för en vecka i taget utan för hela undervisningsperioden, säger Suomala.

Han understryker att närundervisning är viktig med tanke på de studerandes ork och välmående.

Helsingfors universitet ska på onsdag nästa vecka fatta beslut om hur undervisningen ordnas under period tre. Fram till den 16 januari ordnas undervisningen huvudsakligen på distans.

"Ingen har kristallkula"

Vid Åbo Akademi kommer man senast i februari att träffas för att diskutera coronaläget och hur undervisningen ska se ut framöver. Vid Hanken är planen att öppna upp för närundervisning i februari. Men det osäkra coronaläget gör det svårt att planera framåt, i stället tar man en period i taget.

– Vi tar inga beslut om resten av våren ännu för ingen har någon sådan kristallkula, säger Gerkman.

För att garantera att kommande närundervisningen är trygg bokas stora klassrum så att säkerhetsavstånd kan upprätthållas och kursdeltagarna ska bära munskydd såväl i klassrummen som i andra utrymmen i högskolan.

Har Hanken minskat på gruppstorlekar eller så?

– Under hela pandemin har det aldrig funnits ett tillfälle där vi skulle ha behövt säga att det är fullt. Tvärtom, fler studerande kunde få dyka upp på den närundervisning som erbjuds, säger Gerkman.

– Lärare har varit lite besvikna emellanåt. Även om de erbjuder närundervisning så dyker bara några få upp och de flesta väljer att stanna på distans. Men vi vet att de få som kommer har varit väldigt glada och nöjda att de fått komma.

Studerande kan fortsättningsvis komma till Hanken för att äta i matsalen, besöka biblioteket eller studera. Munskydd finns att tillgå och det förutsätts att besökarna använder sådana. Bild: Charlotte Winberg/SPT

Vid Hanken har all undervisning under hela pandemin ordnats på distans och närundervisning har varit ett tillägg.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning