Hanken får ytterligare 250 000 euro – nu sista veckan för medelanskaffningen

Över förväntan. Hanken har samlat in nästan tolv miljoner euro.Bild: Lehtikuva/Emmi Korhonen

Hankenalumnerna Päivi och Kurt Björklund donerar 250 000 euro till den pågående insamlingskampanjen Hanken Returns. ÅA får 100 000 euro av Rettig Capital.

Donationen kommer med bara två dagar kvar av sista kampanjveckan och bidrar till att kampanjen når cirka 11,6 miljoner euro.

Det betyder enligt Hankens rektor att Hankens alumner i hög grad stöder sin högskola.

– Det är det yttersta beviset på att Hanken utvecklas i rätt riktning och lever upp till de krav och förväntningar som ställs av såväl individer som samhället i stort, säger rektor Karen Spens i ett pressmeddelande.

800 donationer

Fundraisingchefen Camilla Wardi säger att kampanjen i sin helhet gått över förväntan trots blyga förväntningar.

– Eftersom vi samlat in närmare 16 miljoner euro i Hanken 100-kampanjen som pågick mellan åren 2009–2011 och många privatpersoner ställde upp kunde vi inte ha realistiska förväntningar och kräva att någon tömmer sina fickor så tätt inpå. Alumner och privatpersoner har verkligen ställt upp även denna gång.

Det ursprungliga målet var att samla ihop åtta miljoner euro, vilket höjdes av styrelsen till tio miljoner i januari.

– Nu med 11,6 miljoner är kapitaliseringsmålet långt över förväntan, säger Wardi till FNB.

Kampanjen har hittills fått in över 800 donationer av främst privatpersoner, men också av stiftelser och företag. Tidigare har bland annat Jane och Aatos Erkkos stiftelse donerat tre miljoner euro till kampanjen och det är hittills kampanjens största donation.

– En annan viktig målsättning för oss var att få med många alumner för att belysa att det finns ett brett stöd för Hanken och att många tror på svenskspråkig ekonomiutbildning.

Staten matchar inkomna donationer med upp till tre euro för varje insamlad euro, med ett tak på 150 miljoner.

– Det är ändå svårt att spekulera vad den slutliga summan landar på. Vare sig det blir en matchning på ett eller tre är det jättebra och ingen besvikelse.

ÅA får 100 000 euro av Rettig Capital

Rettig Capital donerar 100 000 euro till Åbo Akademi för att främja forskningen och utvecklingen av vattenkemi.

– Vattenföroreningar, brist på rent dricksvatten och behovet av effektiv vattenreningsteknologi har under de senast åren blivit allt större frågor som samtidigt blivit av stort akademiskt intresse inom vattenkemi. Med den här donationen vill vi stöda Åbo Akademis forskning inom vattenkemi och -teknologi, säger Cyril von Rettig som är vd för Rettig Capital i ett pressmeddelande. ingen besvikelse.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00