Hanken får 100 000 euro

Bild: Lehtikuva/Emmi Korhonen

Svenska handelshögskolan har fått en donation av Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd på 100 000 euro.

Stiftelsen vill stöda Hankens grundkapital och utvecklingen av en svenskspråkig handelshögskola med högklassig utbildning och forskning.

– Kvalitén på utbildningen och forskningen går hand i hand med Finlands framtida välfärd och Hanken har en erkänt högklassig verksamhet i dessa områden, säger stiftelsens ordförande Edvard Silén och vice ordförande Christian Borgström i ett pressmeddelande.

Samtidigt får Åbo Akademi och Åbo universitet 300 000 euro var av Stiftelsen Eschnerska frilasarettet. Tillsammans med de donationer den tidigare gjort har stiftelsen nu understött universiteten med totalt 1,6 miljoner euro.

– Stiftelsens donationer ger oss en fin möjlighet att utveckla vår utbildning inom hälsovården. Speciellt kommer vi att kunna förstärka vår forskning inom klinisk vårdvetenskap delvis i samarbete med Åbo universitet, säger Åbo Akademis rektor Mikko Hupa i ett pressmeddelande.

För det kapital som varje universitet samlat under tiden 1. 11. 2014–30. 6. 2017 beviljar staten motfinansiering. 

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03