Hangö Teaterträffs interaktiva föreställningar imponerar

Trots sin underfundiga humor ställer onlineföreställningen Torbjörn Live allvarliga frågor om virtuell kontra fysisk verklighet, flyktinstinkter och modern manlig alienation. Bild: Henrik Honken Gullmets/Pressbild

I Torbjörn Live hjälper åskådaren en ung man fly ut ur sitt kvava pojkrum, medan Minnesbyrån gillrar en fälla för den cyniska deltagaren. Två föreställningar under Hangö Teaterträff krossar Otto Ekmans förutfattade meningar om onlineteater.

Det måste erkännas: min inställning till virtuell teater, särskilt virtuell teater inspirerad (läs: framtvingad) av coronapandemin, har hittills varit lite njugg och fördomsfull. All klämkäck "se möjl...