Hangö-Hyvingebanan elektrifieras 2020

Efterlängtat. Elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan blir av efter många års väntan.  Bild: VN-arkiv

Den nya regeringen har förbundit sig att inleda elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan nästa år. I tilläggsbudgeten för i år finns 60 miljoner för grundförbättring av kustbanan.

I tilläggsbudgeten för i år finns inga pengar anvisade för elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan men:

– Det finns en protokollsanteckning om att projektet ska starta 2020, säger minister Thomas Blomqvist (SFP).

Betyder det att regeringen har förbundit sig vid att genomföra projektet?

– Ja. Elektrifieringen ska inledas så fort planeringen är klar, det godkände vi i morse. Vi lever nu halvvägs i 2019, så 2020 är ungefär så snabbt som det kan bli, säger han.

Utöver Hangö-Hyvingebanan får också kustbanan efterlängtat stöd av regeringen.

– 60 miljoner ska i år användas för att grundförbättra kustbanan. Det är jättevälkommet, man kan göra en hel del som hjälper trafiken med 60 miljoner, säger Blomqvist.

Exakt vilket avsnitt av banan som ska förbättras är inte fastslaget – pengarna används där de behövs mest.

– Det här är mycket goda nyheter i synnerhet i Västnyland. Det känns bra att projekten går framåt med den här regeringen.

På tisdagen förslog den nyvalda regeringen en tilläggsbudget som överlämnas till riksdagen på onsdag.

Utgifterna ökar med 162 miljoner euro och skatteintäkterna ökar med 298 miljoner euro. 110 miljoner ska i år läggas på infrastrukturprojekt och reparationer.

Reparationer ska göras på järnvägsavsnitten Tammerfors-Seinäjoki, Helsingfors–Åbo och Karleby–Jakobstad, Helsingfors–Sankt Petersburg och Saarijärvi–Haapajärvi.

Uleåborgs bangård ska renoveras.

Det ska byggas en lastningsplats för virke i Ackas.

Ringvägen kring Åbo ska utvecklas vidare.

Regeringen vill investera i tågsträckan Kouvola–Fredrikshamn.

Elektrifiera sträckan Iisalmi–Ylivieska.

Förbättra bangården i Joensuu.

Investera i riksväg 3 och riksväg 8.

Investera i Uleåborgs farled.

Planera utvecklingen av stambanan på avsnittet Helsingfors–Tammerfors.

Regeringen vill också bland annat elektrifiera tågsträckan Hyvinge–Hangö och arbetat planeras börja nästa år.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning