Handlingsplan mot sexuella övergrepp i FN

Bild: Mostphotos

Minst 75 länder har skrivit på en överenskommelse som syftar till att förebygga att FN-anställda begår sexuella övergrepp. Sverige är en drivande kraft bakom initiativet.

– Det räcker med ett fall av sexuellt utnyttjande så svärtas hela FN, konstaterar den svenska utrikesministern Margot Wallström för nyhetsbyrån TT.

Det var vid generalsekreterare António Guterres så kallade högnivåmöte om förebyggande insatser mot sexuella övergrepp i New York som underteckningarna gjordes. Alla EU-länder utom Ungern ska ha undertecknat dokumentet. USA uppges ha sagt att man har för avsikt att skriva på.

"Måste lagföras"

I stort ringar avtalet in tre områden: dels ska offer för sexuella övergrepp hamna i fokus och deras rättigheter tillgodoses, dels ska presumtiv FN-personal kontrolleras så att de inte är i riskzonen för att begå sexuella övergrepp, samtidigt som personal och befälhavare utbildas om problematiken. Vidare ska de undertecknande länderna hjälpa till med ökat ansvarsutkrävande, i klartext genom att ställa medborgare som utför sexualbrott när de är på FN-uppdrag inför rätta.

– FN har ju ingen egen polis. Hittills har man inte kunnat göra annat än att skicka hem FN-anställda som begått övergrepp. Men det är viktigt att de lagförs, säger Wallström.

En person som bidragit till att frågan uppmärksammas så stort är Anders Kompass, den då FN-anställde svenske visselblåsare som 2014 slog larm om att franska FN-soldater förgripit sig sexuellt på barn i Centralafrikanska republiken.

– Han visade på hur viktigt det är med civilkurage, säger Wallström.

Högprioriterad

Sedan dess har det kommit fram att även fredsbevarande styrkor i Haiti begått sexuella övergrepp gentemot barn. Enligt Guterres är det vanligare att övergrepp som begås av FN-soldater blir offentliga. Han betonar att det även finns fall där civil FN-personal begått övergrepp.

Frågan om förbyggande av sexuella övergrepp har varit högprioriterad av generalsekreteraren sedan han tillträdde vid årsskiftet, med stöd från Sverige.

– Otroligt viktig för FN:s trovärdighet. FN skickar ju ut personal för att skydda civilbefolkningar. Om de begår våldtäkter eller andra övergrepp så får det helt motsatt verkan, säger Wallström.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00