Handla pragmatiskt, inte panikartat

Jag har redan i en månad undrat hur länge vår regering tänker offra miljarder euro för att hålla intensivvårdsplatserna halvtomma.

Medierna skrämmer folk med antalet coronasmittade och coronadöda. Coronaviruset har spritts så omfattande att det är omöjligt att kväsa det utan vaccin.

THL krävde att samhällsfunktioner stängs för att undvika överbelastning av intensivvården. Resultatet blev så bra att coronapatienterna belägger endast en liten del av vårdplatserna och antalet coronadödsfall är obetydligt jämfört med dödsfall av andra orsaker. Situationen berättigar inte att ruinera landets ekonomi med miljardförluster. Detta har påtalats såväl av industriledare som av läkare, men vissa kretsar tycks vara livrädda för att epidemin skenar i väg.

Analys av data från Worldometer, WHO, THL och Folkhälsomyndigheten i Sverige pekar på att stängningen av samhällsfunktioner och förhållningsreglerna halverade virusspridningen i Norden. Spridningen verkar avta nästan lika kraftigt som vid flockimmunitet efter att 150 konstaterats coronapositiva per 100 000 invånare i stängda nordiska länder. Sveriges strategi att inte stänga skolor och restauranger medför större rörlighet bland befolkningen och det tycks kräva nästan dubbelt så många coronapositiva innan virusspridningen börjar avta. Om vi öppnar samhället till samma nivå som Sverige torde virusspridningen långsamt öka tills vi når motsvarande nivå. Därefter borde spridningen börja avta.

Antalet döda domineras av hur många över 80 år som smittas. Sverige har tolv gånger fler smittade i den gruppen än Finland, men har också tolv gånger fler coronadöda. Därför bör smittospridning till äldreboende och inom hemvården noggrant förhindras. Även 70-åringar bör akta sig.

Inom åldersgrupperna 0–9 år och 10–19 år har vi lika många coronafall som Sverige trots att Sveriges befolkning är dubbelt så stor. Smittas barn som inte går i skola lättare?

Jag har redan i en månad undrat hur länge vår regering tänker offra miljarder euro för att hålla intensivvårdsplatserna halvtomma. Genom testning och spårning av smittobärare kan smittospridningen dessutom stävjas effektivt. Det är på tiden att börja handla pragmatiskt i stället för panikartat.

Arne Nylund, Esbo

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning