Handikappservicens socialarbetare är beslutsfattare i frågor de inte klarar av

Det är vansinne att byta leverantör eller tvinga folk att flytta vart tredje år. Ångesten blir konstant och den drabbar även familjerna.