Handikappservicen utvecklas kontinuerligt

Varje barn är unikt, och de lösningar som barn i behov av mer stöd för sin skolgång drar mest nytta av utreds och utprövas av pedagogerna i samarbete med vårdnadshavarna.

I en kritisk insändare av föräldrar till ett funktionshindrat barn (HBL 18.9) nämns att detta arbete nu burit frukt och att skolgången nu ger barnet upplevelser av att lyckas och erbjuder lärandets glädje. Utmaningen i fråga om barn med neurologiska störningar är att de i vissa fall enligt gällande lagstiftning och förordningar inte omfattas av vare sig handikappomsorgen eller samhällets andra stödformer. I fråga om det stöd som barn och familjer ibland behöver samarbetar skolan med andra aktörer och myndigheter.

Detta samarbete är något vi kontinuerligt utvecklar, till exempel genom att bygga upp strukturer för möten mellan familjen och de aktörer som med enade krafter ska erbjuda familjen det stöd den behöver. Vi utvecklar även nya verksamhetsformer som svar på förändringar i verksamhetsmiljön.

Också i detta utvecklingsarbete är dialogen mellan olika myndigheter av central betydelse. Endast genom ett koordinerat samarbete kan vi säkra att barnet och familjen får det stöd de behöver och att situationer som den som insändaren beskriver inte uppkommer, och att en lösning på skribentens situation hittas.

Niclas Rönnholm Chef för den grundläggande utbildningen, Svenska servicehelheten vid Helsingfors stad

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning