HS: "Haavisto agerade olagligt" – grundlagsutskottets utlåtande inte enhälligt

Enligt Helsingin Sanomat är grundlagsutskottet oenigt om huruvida utrikesminister Pekka Haavisto (Gröna) agerade olagligt då han i fjol ville flytta ministeriets konsulära chef Pasi Tuominen till andra uppgifter. Bild: Catariina Salo/SPT

De gröna lämnade in avvikande åsikt till grundlagsutskottets utlåtande om brottsmisstankarna mot utrikesminister Pekka Haavisto, uppger Helsingin Sanomat.

Riksdagens grundlagsutskott lyckades inte nå samförstånd i sitt utlåtande om utrikesminister Pekka Haavistos (Gröna) agerande i samband med händelserna kring ministeriets konsulära chef Pasi Tuominen i fjol. Det rapporterar Helsingin Sanomat.

Haavisto misstänks ha agerat olagligt och brutit mot tjänsteplikten när han, i samband med diskussionen om att hämta hem finländare från al-Hol-lägret i Syrien i fjol, försökte flytta ministeriets konsulära chef Pasi Tuominen till andra uppgifter.

Utskottet behandlade frågan på sitt möte under onsdag förmiddag. Enligt utlåtandet, som HS tagit del av, anser utskottet att Haavisto agerade olagligt men att tröskeln för åtal inte överskrids.

Utskottet ska ha varit oenigt och De gröna lämnade in en avvikande åsikt. Det är ovanligt att utskottet är oenigt i sitt utlåtande.

En presskonferens har utlovats till klockan 17 i dag.

Det var i slutet av 2019 som Ilta-Sanomat först skrev om en allvarlig intern konflikt på Utrikesministeriet.

Den konsulära chefen Pasi Tuominen kritiserade hårt utrikesminister Pekka Haavisto, och sade att ministern först flyttat bort en del av Tuominens arbetsuppgifter och sedan tänkt peta honom på grund av meningsskiljaktigheter kring hur al-Hol-frågan skulle hanteras och barnen i lägret fås därifrån.

Enligt Tuominen ska läget ha blivit konfliktartat i oktober, då han sade sig ha upplevt påtryckningar att påta sig ensamt ansvar för konsulära tjänster.

Haavisto har förnekat påtryckningar, men samtidigt bett om ursäkt och i offentligheten sagt att Tuominen var välkommen att fortsätta sina arbetsuppgifter. Då hade Tuominen redan lagt fram sin misstanke om att Haavisto agerat olagligt då han förberett ändrade arbetsuppgifter.

I december i fjol bad tio riksdagsledamöter grundlagsutskottet utreda om Haavisto brutit mot lagen. De var Mari Rantanen, Veijo Niemi, Jari Ronkainen, Jussi Wihonen och Tom Packalén från Sannfinländarna, Heikki Vestman, Kalle Jokinen, Kari Tolvanen och Wille Rydman från Samlingspartiet samt Sari Tanus från KD.

I februari bad grundlagsutskottet riksåklagaren att låta göra en förundersökning, för att utreda om det i Haavistos fall var fråga om det som i grundlagen kan leda till åtal i riksrätt: Om han "uppsåtligen eller av grov oaktsamhet på ett väsentligt sätt har brutit mot de skyldigheter som hör till en ministers uppgifter eller i övrigt förfarit klart lagstridigt i sin ämbetsutövning."

Grundlagsutskottets uppfattning var då att det rådde frågetecken kring motivet med att åsidosätta Tuominen, efter att al-Hol-frågan redan flyttats från hans bord.

Förundersökningen på över tusen sidor blev klar i juli och överlämnades av Centralkriminalpolisen till riksåklagaren, som överlämnat materialet till riksdagen. Sedan dess har grundlagsutskottet behandlat frågan.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning