Handelsmän osäkra på om cigaretter med kapslar får säljas

Cigaretter med kapslar har små kapslar i filtret. När man klämmer på filtret frigör kapseln till exempel mentol- eller svartvinbärssmak. Cigaretter med kapslar har förbjudits i ett EU-direktiv. Bild: Lehtikuva/Roni Rekomaa

Det råder oklarhet om huruvida försäljningen av cigaretter med smaksättande kapslar är tillåten i minuthandeln eller inte. Valvira förbjöd försäljningen med hänvisning till den nya tobakslagen, men förvaltningsdomstolen har beviljat försäljarna några tilläggsmånader.

Den nya tobakslagen trädde i kraft i augusti. I mitten av september utfärdade Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira en order som förbjöd försäljningen av så kallade klickcigaretter, det vill säga cigaretter med smaksättande kapslar.

Tobaksbolagen Philip Morris och Imperial Tobacco lämnade in ett klagomål om Valviras order till Helsingfors förvaltningsdomstol, som i november gav ett mellanbeslut som avbryter verkställandet av ordern till slutet av mars. Det innebär att man får sälja cigaretter med kapslar fram till dess. Sitt slutgiltiga beslut ger domstolen senare.

Tobaksbolagen var missnöjda för att de har stora mängder cigaretter med kapslar i sina lager och har redan betalat tobaksaccis för dem.

Trots mellandomen raderade Valvira inte genast förbudet från sina webbsidor. Tobaksbolagen vände sig till Helsingfors tingsrätt, som ålade Valvira att ta bort texten om förbudet vid vite på 100 000 euro. Valvira lydde.

En del säljer, andra inte

En del av återförsäljarna har slutat sälja cigaretter med kapslar, medan andra tagit dem tillbaka i sortimentet efter förvaltningsdomstolens beslut.

S-gruppen uppger att den slutat sälja cigaretter med kapslar i september. Kesko rekommenderar det samma för K-handelsmännen.

– S-gruppen kan inte sälja varor som inte är klart lagliga, säger sortimentschefen Venla Kuoppamäki.

Däremot är de så kallade klickcigaretterna tillgängliga i R-kioskerna och på en del mackar.

– Vi följer lagar och förordningar. I det här fallet finns det en del tolkningsrum, säger R-kioskernas kommunikationsdirektör Karin Gummerus.

Philip Morris kommunikationsansvariga Päivi Mononen-Mikkilä säger att cigaretter med kapslar är en rätt så liten varugrupp för bolagen.

Förbudet av cigaretter med smakkapslar bygger på EU:s tobaksdirektiv. Flera andra EU-länder skrev om sina tobakslagar långt för Finland.

– I Finland finns det inget gällande beslut som skulle förbjuda försäljningen av dem, säger Mononen-Mikkilä.

Enligt henne förbjuder direktivet försäljningen av klickcigaretter till konsumenter från och med den 20 maj 2017.

Valvira ville inte kommentera tvisten för FNB.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Närvårdare Pia Lemberg studerar vidare på läroavtal: ”Vård i livets slutskede ligger nära mitt hjärta”

Mer läsning