Handelsgillets styrelse ser framåt

Bild: Wilfred Hildonen

Styrelsen anser att medlemskapet i Gillet bör vara öppet för alla. Annars kan föreningens målsättning inte uppnås.

Sällan har Handelsgillet fått så mycket publicitet som den här våren. Efter ett allmänt diskussionsmöte om herrklubbar och en intern diskussion om att ändra stadgarna så att kvinnor igen kan bli medlemmar, har många uttalat sig i debatten. Det allmänna mötet ville vi i styrelsen ha som ett led i vår strävan efter transparens i vår verksamhet. Vi kommer också i fortsättningen att följa denna princip.

Vid sidan av debatten i medierna, delvis även i sociala medier, har styrelsen fått en omfattande respons, till den absoluta merparten positiv. Tydligt är att både Handelsgillet och frågeställningarna intresserar och engagerar oberoende av kön.

Tidigare styrelser har på sin tid gjort ett utmärkt arbete för att upprätthålla en kvalitativt högtstående Gilleverksamhet. Den nuvarande goda stämningen och kamratandan i Gillet är också ett resultat av detta arbete.

Handelsgillet är nu inne i en aktiv utvecklingsfas, inte bara vad det gäller verksamheten, utan även då det gäller förutsättningarna för den. Viktigt är att underhålla och utveckla den egna fastigheten varvid konkreta planer föreligger.

Styrelsen ser öppnandet av medlemskapet som en viktig del av vår strävan att utveckla verksamheten.

Handelsgillet har tillsammans med Ekonomiska samfundet i Finland och Svenska handelshögskolan ordnat ekonomiska aktualitetsseminarier under flera år. I seminarierna, som de senaste åren varit slutsålda, har alltid både kvinnor och män deltagit.

I år har Gillet introducerat ekonomiska frukostseminarier med teman som intresserar också en yngre publik av båda könen. Också här har antalet deltagare varit stort.

Vid seminarierna visar alltid flera personer intresse för medlemskap. Men endast de manliga deltagarna kan bli medlemmar.

Styrelsen har också försökt etablera ett djupare samarbete med flera organisationer inom näringslivet och med högskolor. Strävandena har stött på patrull på grund av Handelsgillets könsbegränsning. Också potentiella föredragshållare har avböjt med samma motivering.

Styrelsen anser att medlemskapet i Gillet bör vara öppet för alla. Annars kan föreningens målsättning inte uppnås. Vi kommer målmedvetet att gå vidare i saken, följande steg är en medlemsenkät som sänds till alla medlemmar första veckan i september. Frågorna kommer att gälla utvecklingen av verksamheten och fastigheten, vilka båda i högsta grad påverkas av medlemskapsfrågan.

Beroende på enkätens utfall utformar styrelsen sitt arbetssätt för att komma vidare. Vi avser dock inte att fortsätta kommunikationen i ärendet i denna spalt.

Johan Hjelt ordförande Peter Nordling vice ordförande Christian Borenius Torbjörn Jakas Mikael Krogius Kaj-Erik Lindberg Christian Nordgren styrelsemedlemmar Handelsgillet i Helsingfors rf

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning