Handelsgillets konservativa falang mobiliserade sig

Gillebröderna Rainer Björkell, Rolf Gallen och Bror Krause. De tidigare ordförandena Gallen och Krause ogillar den nuvarande styrelsens planer att öppna Handelsgillet för kvinnor. "Jag gillar inte att styrelsen har förberett frågan i det fördolda. Så gör man bara inte", säger Gallen. Bild: Leif Weckström

Handelsgillets möte om att öppna föreningen för kvinnor väckte stort intresse, men nästan uteslutande bland gillets egna medlemmar. De gillebröder som vill hålla dörren stängd för kvinnorna, hade mobiliserat sig och kom mangrant till mötet där de inte höll inne med hur de tänker.

– Det är totalt bortkastat att vi sponsrar Husis genom att annonsera ut det här mötet, liksom att vi sitter här i dag och blir trakterade (vichyvatten) på föreningens bekostnad. Om de är karlar i styrelsen borde de själva stå för notan. För övrigt kunde styrelsen bytas ut! Dessutom tror jag inte att det skulle vara så underbart att sitta här med en massa gamla tanter.

Så löd en ilsken kommentar vid Handelsgillets publika möte om att öppna föreningen för kvinnor. Mötet på måndag kväll samlade cirka 80 åhörare, varav två kvinnor.

Handelsgillets styrelses förhoppningar att öppna verksamheten för kvinnor stötte på patrull vid sammankomsten som kan betecknas som det inledande slaget i bataljen om Handelsgillets framtid.

Handelsgillets progressiva styrelse anser att föreningen bör godkänna kvinnor som medlemmar eftersom föreningen inte kan fullfölja sitt syfte, det vill säga främja det finska näringslivet, om hälften av de presumtiva medlemmarna är portförbjudna. Styrelsen anser också att gillet bör släppa in kvinnorna för att trygga återväxten och möjliggöra kompanjonskap med högskolor, företag och andra organisationer som inte kan samarbeta med en förening som diskriminerar kvinnor.

– Jag förstår inte varför styrelsen har bjudit in allmänheten för att diskutera interna angelägenheter. Att vi är en förening för svenska män är så viktigt att det står i vår inledande paragraf. Jag har hört att det ska finnas organisationer som ser detta som problematiskt och därför inte vill samarbeta med oss. Jag tycker att dessa påhopp är allvarliga och diskriminerande och därför borde anmälas, sade Martin Gardberg som var en bland flera som inte vill se några kvinnliga medlemmar.

– Vi vill fortsätta med Handelsgillet på samma sätt som det har varit: en kamratförening där vi trivs tillsammans. Det här börjar likna en fars och därför kan vi lika gärna avsluta mötet, lydde en annan upprörd kommentar av en gillemedlem som kände sig förd bakom ljuset av den nuvarande styrelsen.

Styrelsen försvarades också av vissa debattörer, bland dem Finsk-svenska handelskammarens vd Kjell Skoglund.

– Handelgillet bör absolut ta med kvinnorna. En av orsakerna att man har lyckats skapa det nordiska välfärdssamhället är att både kvinnor och män fullvärdigt har kommit med i arbetslivet. Små länder behöver ta till vara alla begåvningar oavsett om de är män eller kvinnor.

Fred Granberg ackompanjerade:

– Varför ska det här vara en så dramatisk fråga. Inte ändrar klubben skepnad bara för att vi skulle ha damer med oss. Det vore socialt berikande.

Finsk-svenska handelskammarens vd Kjell Skoglund backar upp styrelsens planer att ta med kvinnor i Handelsgillet. Bild: Leif Weckström

"Klubben dör om vi inte ändrar oss"

Även Gustav Båsk hör till dem som vill se en förändring:

– Då jag tittar på er här i kväll måste jag tyvärr konstatera att vi inte utgör framtiden. Vi hör till historien och vi måste se till att föreningen kan leva vidare och få nya medlemmar. Jag skulle skämmas att be min son som jobbar i näringslivet och som är omgiven av kvinnliga chefer och anställda att bli medlem i en herrklubb. Om vi inte ändrar oss, dör klubben ut, sade Båsk.

Efter mötet samlades gillebröderna internt för att diskutera den eldfängda frågan sinsemellan varpå det skulle ordnas en provomröstning om att ändra stadgarna så att kvinnor kan godkännas som medlemmar. Men omröstningen ställdes in då det stod klart att mötet inte var moget att ta ställning i frågan.

Styrelsen har redan i flera år velat ändra stadgarna. Förbudet mot kvinnor är en efterhandskonstruktion som kom till så sent som år 2003 då gillet drev igenom att man måste vara en svenskspråkig man för att bli medlem. Enligt de tidigare stadgarna räckte det med att man var en svenskspråkig person.

På plats vid mötet fanns även Bror Krause som var styrelseordförande 1996–2002 och som beredde den stadgeändring som drevs igenom 2003 och som omöjliggjorde kvinnliga medlemmar.

– Under min tid som styrelseordförande pläderade vi för att gillet skulle vara en herrklubb, säger Krause som ogillar den nuvarande styrelsens planer att godkänna kvinnor.

Även hedersordförande Rolf Gallen deltog i mötet. Gallen hör också till dem som är kritiska till den nuvarande styrelsens avsikter.

– Jag tycker inte om att man har kopplat in tidningspressen och gillar inte att styrelsen har förberett frågan i det fördolda. Så gör man bara inte!

Hjelt: Inget myglande

Efter det interna mötet säger styrelseordförande Johan Hjelt att han inte är särkilt förvånad, men att han hade hoppats få höra fler synpunkter på hur föreningen ska utvecklas i framtiden.

– Föreningen går inte under, men hur vi ska locka nya medlemmar är en obesvarad fråga. Styrelsen fortsätter nu att utveckla verksamheten utifrån de ramar vi har, säger Hjelt.

Hjelt försvarar sig mot beskyllningarna att styrelsen skulle ha planerat en kupp i det fördolda.

– Det är precis tvärtom. Vi ville uttryckligen undvika mygel i korridorerna. Därför bjöd vi in till en diskussion som var öppen för alla.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning