Handelsgillet måste öppnas för damer

Bild: HBL

Den nuvarande offentliga emotionella debatten kring Handelsgillets utveckling är välkommen fast kanske inte särskilt produktiv.

Handelsgillet fyller flera relevanta uppgifter. Det är känt som ett högklassigt debattforum för ekonomiska, politiska och sociala frågor. Det är en samlingsplats för personer med bakgrund i vårt näringsliv där man kan träffas och umgås med bekanta och vänner från skol-, studie- och arbetslivet. Och inte minst har Handelsgillet flera klubbar där medlemmarna kan umgås och förkovra sig. Bridgeklubben har en given plats bland Helsingfors bridgespelare, golfklubben är synnerligen aktiv med ett omfattande tävlingsprogram som sträcker sig över våren, sommaren och inpå hösten. Även de andra klubbarna är aktiva där man kan umgås och lära sig nytt.

Hos allmänheten syns Handelsgillet genom det omfattande och högklassiga ekonomiska seminarium som Gillet årligen organiserar tillsammans med ett antal andra finlandssvenska organisationer, bland annat Hanken och Ekonomiska samfundet. Bland talarna på detta seminarium kan nämnas betydande finländska och internationella föredragshållare såsom Nordeas ledare Björn Wahlroos, svenska koncernledare såsom Jacob Wallenberg, professor Sixten Korkman och många andra, bland annat rikets president Sauli Niinistö.

Handelsgillet har varit och är i dag en betydande finlandssvensk impulsgivare och institution. Handelsgillets samarbetspartner är öppna för damer. Handelsgillets åldersstruktur är ur en samhällelig synvinkel förvrängd i och med att medlemmarna för det mesta är äldre ofta pensionerade herrar. Man har, så länge jag mins, försökt bryta denna trend genom flera mer eller mindre misslyckade försök till föryngring av Gillets åldersstruktur.

Den nuvarande offentliga emotionella debatten kring Handelsgillets utveckling är välkommen fast kanske inte särskilt produktiv. För Handelsgillet är det kanske mera fråga om en strukturförvandling. En sakdiskussion om Handelsgillets betydelse för den finlandssvenska gemenskapen i Helsingforsregionen och dess betydelse som ett forum för en produktiv samhällsdebatt är mera relevant.

För mig är det en självklar sak att det är på tiden att Handelsgillet öppnas för damer. Våra samarbetspartner är öppna och samhällets beslutsfattare och ekonomiska, juridiska och tekniska kunnande finns allt mer hos damerna. Det är också en imagefråga. Handelsgillet som samhällelig debattör och beslutspåverkare kan inte isolera sig från samhället gement. Om Handelsgillet får imagen som en chauvinistisk herrklubb där "gamla" herrar träffas för att diskutera allt mer irrelevanta andrahandsfrågor hamnar vi snabbt i skymundan. Vi får hålla oss för oss själva och ingen bryr sig egentligen om vad vi har att säga eller tycker.

Handelsgillet har två stora utmaningar. För det första måste vi vara relevanta i vår tid och i framtiden. För det andra måste medlemskåren föryngras. Ingendera utmaningen kan förverkligas utan att vi öppnar Gillet för damer.

Jan-Peter Paul medlem i Handelsgillet, Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning