Handelsflottor under de två världskrigen

Bild: Pressbild

Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi kommer med en välkommen bok om hur krig inverkar på handelsflottans verksamhet.

Örlogsoperationer under första och andra världskriget i Östersjön har historiker skrivit mycket om. Handelsfartygens krigstida vardag däremot har framträtt främst i memoarlitteraturen. De arbeten är o...