Handelsbanken rider på exportindustrin

Rörelseresultatet för Handelsbankens kontorsrörelse i Finland, 25,6 miljoner euro, var på samma nivå under årets första kvartal som under motsvarande period föregående år.

Chefen för Handelsbanken Finland, Nina Arkilahti, är nöjd över årets tre första månader.

– Kundernas förtroende för Handelsbanken har ökat, och det förvaltade kapitalet ökade med 20 procent till två miljarder euro från motsvarande period föregående år, säger Arkilahti i ett pressmeddelande.

Uppsvinget för Finlands exportindustri syns i efterfrågan på Handelsbankens företagstjänster.

– Handelsbanken är Nordens mest internationella bank och våra kunder värdesätter vårt mångsidiga globala servicenätverk. Jag tror att behovet av globala banktjänster ökar allt mer i fortsättningen, säger Arkilahti.

Enligt henne ska banken vara med om att skapa möjligheter för grön finansiering och gröna obligationer.

Intäkterna för Handelsbanken Finland ökade en aning till 45,4 miljoner euro. Provisionsnettot ökade till 12,2 miljoner euro. Hushållens kontomedel minskade med 7 procent medan företagens inlåning ökade med 8 procent. De totala kostnaderna ökade till 24,4 miljoner euro, medelantalet anställda uppgick till 523 personer. Handelsbanken har 45 kundkontor i Finland.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03