Handeln är god riktningsvisare

Bild: Lehtikuva/Markku Ulander

Handeln är den viktigaste branschen i Finland mätt i antalet sysselsatta. Hela ekonomin påverkas av handelns utveckling.

Handelsbranschen har cirka 300 000 anställda, och står för 10 procent av Finlands bnp, framhåller branschförbundet Finsk handel (Kaupan liitto). Sektorns samhällsekonomiska tyngd gör att dess nuläge o...