Handduken kastas inte in ännu

Bild: Skärmavbild på Studentbladets pärmar

Vilken väg föreningen väljer och när en implementering kommer att ske är ännu osäkert.

Markus Haakana skriver i sin I dag-kolumn (HBL 10.4) om ett vacklande Studentbladet "vid gravens rand". Det stämmer mycket väl att Nordens äldsta studenttidning har krävande tider ekonomiskt, men vi är inte beredda att kasta in handduken riktigt ännu.

Under våren har Svenska studerandes intresseförenings (SSI) styrelse i samarbete med Morgan Digital utrett en övergång till huvudsakligen digital distribution av Studentbladet. Utredningen är tänkt att fungera som beslutsunderlag för föreningens vårmöte nu i april. Vilken väg föreningen väljer och när en implementering kommer att ske är ännu osäkert.

Hur som helst försöker vi att hitta en hållbarare ekonomisk grund för vår tidning. Ett digitalt distribuerat Studentblad kan kanske bättre leta sig ner i svenskspråkiga studerandes skräddarsydda medieflöde.

Oberoende av vilken publiceringsform vi väljer att satsa på är föreningens och redaktionens hemort inte spikad i sten, utan ett ämne som är öppet för diskussion bland SSI:s medlemskorporationer.

Rasmus Tunis Styrelseordförande, Svenska studerandes intresseförening Fanny Malmberg Chefredaktör, Studentbladet

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning