Hållbarhet kan inte handla om att utplåna mänskligheten

Man får inte utsätta barn och unga för misantropisk propaganda.

Första gången jag hörde om hållbarhetstänk som handlar om att inte skaffa barn blev jag totalt ställd. Jag kunde inte förstå hur man kunde komma på en sådan idé. Alla som stickar vet det här: om...