Han vill öka dialogen mellan företag och samhälle

Dimitri Qvintus som är uppvuxen i en helfinsk miljö blev i tonåren tvåspråkig via fotbollen i Kyrkslätt. – Det skedde genom ett aktivt val, men hemifrån hade jag fått en nyfikenhet att lära mig nya saker. Bild: Cata Portin

Att personer som jobbat på hög nivå inom politiken hoppar över till näringslivet väcker ofta kritik. Dimitri Qvintus, som har en sådan karriärväg bakom sig, tycker att utbytet av folk mellan politiken och privata sektorn tvärtom skulle få vara större. – Det skulle öka förståelsen mellan samhällslivets olika delar, säger han.

Efter nio hektiska år i maktens innersta kärna – senast som statsministerns specialmedarbetare – gick Dimitri Qvintus över till en karriär inom näringslivet. Sedan snart ett år tillbaka är han chef fö...