Han ska cykla för att slå fågelskådarrekord: Trettontusen kilometer räcker knappast

Juha Kylänpää från Letala räknar mes att få cykla över 13 000 kilometer 2020 om han ska se fler fågelarter än någon annan sett på ett år, utan att använda motordrivna fordon. Bild: Lasse Kylänpää

Juha Kylänpää försöker slå rekord i att observera flest fågelarter i Finland under ett kalenderår utan att använda motordrivna färdmedel. Han räknar med att cykla över trettontusen kilometer, och främja fågelskydd på kuppen.

Han har fågelskådat i 50 år, men när Juha Kylänpää blir pensionär i februari kommer han att ha mer tid för sin hobby. Då ska han passa på att försöka slå ett rekord: att observera fler arter än någon annan gjort i Finland under ett kalenderår, och det utan att använda bil, buss, färja eller andra motordrivna fordon.

Det nuvarande rekordet i så kallade ekokryss på ett kalenderår är benhårt. År 2014 observerade Eino Hiekkanen från Helsingfors 278 arter. Kylänpääs personrekord i ekoklassen är 230 arter på ett kalenderår. Att slå sitt personbästa med nästan 50 arter är en nästan sanslös utmaning, i synnerhet på toppnivå.

– Jag har frågat mig om det alls är realistiskt. Det är möjligt att jag lyckas, men inte sannolikt, säger han.

Bedömningen bygger på att Hiekkanen cyklade 13 000 kilometer under sitt rekordår. Kylänpää, som bor i Letala i Egentliga Finland, räknar med otaliga timmar på sadeln.

– Trettontusen kilometer räcker knappast för mig. Huvudstadsregionen ligger bra till med tanke på fåglarnas flyttstråk. Där är avstånden mellan fågellokalerna kortare och skådarna fler, vilket gör det lättare att hinna se rariteter som andra hittat. Jag har 40 kilometer till närmaste hyggliga fågellokal.

Juha Kylänpää samlar in pengar för internationellt fågelskydd under sin rekordjakt. Bild: Lasse Kylänpää

Kylänpää har gjort upp en preliminär plan för att maximera chansen att hänga in en del svåra arter, även om det hör till tävlingens natur att man får sadla om då rariteterna tenderar att dyka upp vid fel tid och plats. Bland annat ska han trampa upp till Lappland i början av juni för att få syn på arter som fjällripa, lappmes, lavskrika och tereksnäppa. Andra tuffare utmaningar för den som inte får åka motorbåt är fåglar som är typiska för det yttre havsbandet, som sillgrissla eller skärsnäppa.

Rekordjakten är en lekfull tävling, men när Juha Kylänpää ger sig in i den är det på villkor att fåglarna själva ska höra till vinnarna. Därför samlar han in pengar för fågelskydd i Medelhavsländerna där illegal jakt reducerar fågelbestånden.

– Det handlar ju delvis om våra flyttfåglar, och utan dem skulle vi inte slå några rekord här. Internationellt fågelskydd borde intressera betydligt fler än bara fågelskådare, säger han.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning