Hån mot demokratin

"En president med rätt att ryta hade nog återställt ordningen."

Blå Framtid – ett parti med 0,8 procents stöd bland folket – sitter på 18 platser i riksdagen och innehar 5 platser i regeringen: utrikespolitiken, försvaret, arbetskraften, social- och hälsovården, Europa, kultur och idrott. Hur kan Finlands folk tillåta detta hån mot västerländsk demokrati? En president med rätt att ryta hade nog återställt ordningen.

Fredrik Österholm Jakobstad

Plast- och luktfria målfärger av förnyelsebara naturoljor

För fempersonersfamiljen i Malax var valet av Uulas färger enkelt. Inhemska, naturenliga, luktfria, utsläppsfria samt utmärkt service och personal är det som ligger överst. Att färgerna är enkla att stryka på och färgvärlden varm, vacker och harmonisk bidrar till helheten. 4.12.2018 - 09.08