Hån mot demokratin

"En president med rätt att ryta hade nog återställt ordningen."

Blå Framtid – ett parti med 0,8 procents stöd bland folket – sitter på 18 platser i riksdagen och innehar 5 platser i regeringen: utrikespolitiken, försvaret, arbetskraften, social- och hälsovården, Europa, kultur och idrott. Hur kan Finlands folk tillåta detta hån mot västerländsk demokrati? En president med rätt att ryta hade nog återställt ordningen.

Fredrik Österholm Jakobstad

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46