Han är Utrikespolitiska institutets nya direktör

Mika Aaltola är insatt i säkerhetspolitik. Bild: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva

Utrikespolitiska institutet har utsett doktor Mika Aaltola till sin nya direktör. Aaltola ska leda institutet från och med nästa år fram till slutet av 2024.

Utrikespolitiska institutets (UPI) direktörs uppgift är att leda forskningsinstitutionens verksamhet och för utvecklingen av den.

Under sitt möte på onsdagen beslöt UPI:s styrelse att doktor Mika Aaltola från och med årsskiftet ska ansvara för institutets ledarskap.

Aaltola är sakkunnig i säkerhetspolitik och i internationella relationer. Han har forskat bland annat i cybersäkerhet och i USA:s in- och utrikespolitik.

För att uppfylla kriterierna för ledarskapet bör man ha en doktorsexamen eller ha genomgått motsvarande lärdomsprov, vara väl insatt i forskningsanstaltens verksamhet och ha erfarenheter av ledarskap. Sammanlagt intervjuades tre personer som alla uppfyllde kraven.

Aaltola tar efter årsskiftet över ledarskapet efter Teija Tiilikainen, som lett institutet under två femårsperioder. Tiilikainen kommer framöver att jobba som chef för Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning