Halvsanning om temperaturen

Att temperaturen skulle ha stigit med 0,4 grader under tidsperioden 1900–1940, som Jarl Ahlbeck påstår, är snarast en halvsanning.

Jarl Ahlbeck (HBL 1.11) frågar mig retoriskt hur det kommer sig att den globala medeltemperaturen steg nästan lika mycket under tidsperioden 1900–1940 som under 1970–2018, trots att ökningen av koldioxid i atmosfären var betydligt större under den senare tidsperioden. Ahlbeck har dock inte många siffror rätt denna gång heller.

Ahlbeck hänvisar till Nasas hemsida och torde syfta på det diagram som finns på https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/. Att temperaturen skulle ha stigit med 0,4 grader under tidsperioden 1900–1940, som Ahlbeck påstår, är snarast en halvsanning. Efter att ha sjunkit sedan åtminstone 1880 vände temperaturen, enligt detta diagram, uppåt i mitten av 00-talet för att nå en topp i tidigt 40-tal, och sedan åter sjunka till nära 1880 års nivå.

Under perioden 1970–2018 ökade temperaturen, enligt samma diagram, hela 0,9 grader, det vill säga nästan dubbelt så mycket som de 0,5 grader som Ahlbeck felaktigt anger. Ahlbeck har helt enkelt misslyckats med att tyda ett simpelt linjediagram.

Kan vi nu betrakta debatten som avslutad? Eller tänker Ahlbeck sin vana trogen flytta fokus än en gång och så hitta nya sätt att ha fel på?

Anders Sirén Kirjala