Halvfärdiga system och brist på personal orsakade förseningarna i utbetalningarna av utkomststöd

Bild: Emmi Korhonen

Fpa-rapport förklarar orsakerna till förseningarna i utkomststödet.

Förseningarna i Folkpensionsanstaltens (Fpa) behandling av utkomststöd berodde bland annat på att det rekryterades för lite människor och att datasystemen inte var helt och hållet färdiga, uppger Fpa i en intern rapport.

Det rekryterades 733 personer i slutet av förra året men på grund av rusningenm, men åtgärden var otillräcklig. Fpa var sedan tvunget att rekrytera ytterligare 314 personer till i början av 2017.

Enligt Fpa var en orsak också att lagstiftningen färdigställdes långsamt vilket bland annat försvårade utbildningen.

Fpa medger bristerna i personalens utbildning och uppger att det behövs mer skolning.

Fpa medger förtroendetörn

Ansökningarna om grundläggande utkomststöd stockade sig då behandlingen av dem flyttades från kommunerna till Fpa i början av året. Behandlingen av ansökningarna tog längre än tillåtet.

Problemen med den försenade lagstiftningen och storleken på personalen ledde också till att man inte fick datasystemet färdigt i tid.

I rapporten framgår också hur besvärligt det var att få tag på Fpa när rusningen var som värst.

Fpa försäkrar att problemen tas på allvar och medger att förtroendet för anstalten lidit på grund av förseningarna.

Redan tidigare har det informerats att man kan få ersättning för förseningarna. 

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning